Dyplomowany specjalista ds. handlu i dystrybucji

2021_07_12_dystrybucja_spec
Kształcenie specjalistyczne trwa                                                 1,5 roku (3 semestry)
Czesne za semestr                                                                                            2750 zł
Czesne za semestr płatne w 5 ratach                                                                  560 zł
Czesne za semestr płatne w 6 ratach                                                                  470 zł

Czas nauki

Tylko 3 semestry.

Forma kształcenia

 • stacjonarna
 • niestacjonarna

Zapraszamy osoby, które chcą zdobyć kompetencje zawodowe poszukiwane na ryku pracy.

Celem nauki na kierunku Handel i dystrybucja jest wykształcenie specjalistów, którzy znajdą zatrudnienie tak w małych, jak dużych placówkach handlowych specjalizujących się zarówno w handlu detalicznym, jak i hurtowym, stacjonarnym i elektronicznym.

Zobacz: Program kształcenia

Dlaczego warto zostać specjalistą ds. handlu i dystrybucji ?

Statystyki GUS wskazują, że w sektorze handlu zatrudnionych jest ok. 25% osób z ogółu zatrudnionych w Polsce, a tym samym, że jest to jeden z największych rynków pracy.

Nabyte umiejętności

 • poszukiwanie potencjalnych nabywców lub klientów
 • profesjonalne prezentowanie produktów i towarów
 • nawiązywanie dobrych relacji z klientami
 • wykorzystywanie dostępnych narzędzi promocji i marketingu
 • prognozowanie sprzedaż produktów i usług
 • zarządzanie zespołem sprzedażowym
 • korzystanie z programów informatycznych wykorzystywanych do prowadzenia sprzedaży i gospodarki magazynowej
 • prowadzenie logistycznej obsługi klienta
 • prowadzenie handlu elektronicznego oraz marketingu w Internecie

Możliwości zatrudnienia

Program przygotowuje absolwenta do pracy na stanowisku:

 • przedstawiciela handlowego
 • doradcy klienta
 • pracownika informacji handlowej
 • specjalisty obsługi posprzedażowej
 • specjalisty ds. zakupów
 • magazyniera

Kandydat musi posiadać kwalifikacje określone dla co najmniej 4 poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji i dysponować:

 • dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe (po ukończeniu technikum lub szkoły policealnej albo branżowej szkoły II stopnia) oraz po zdaniu egzaminów
  potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, lub
 • dyplomem zawodowym (po ukończeniu technikum lub branżowej szkoły II stopnia) oraz po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, lub
 • świadectwem dojrzałości.

Kształcenie mogą podjąć także osoby bez matury i bez dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub dyplomu zawodowego.


Warunki ukończenia kształcenia

Warunkiem ukończenia kształcenia specjalistycznego jest udział w zajęciach, uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dokument ukończenia kształcenia

Absolwent otrzymuje Świadectwo dyplomowanego specjalisty oraz pełną kwalifikację na poziomie 5 Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Absolwent bez matury lub dyplomu zawodowego otrzymuje Świadectwo specjalisty

Dodatkowe informacje
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby zgłoszeń.
Szczegółowy harmonogram kształcenia zostanie przygotowany po zakończeniu procesu rekrutacji.

Zobacz także:

Instrukcja finansowa dla słuchaczy kształcenia specjalistycznego