Dyplomowany specjalista ds. handlu i dystrybucji

2021_07_12_dystrybucja_spec

Czas nauki

Tylko 3 semestry.

Forma kształcenia

 • stacjonarna
 • niestacjonarna

Zapraszamy osoby, które chcą zdobyć kompetencje zawodowe poszukiwane na ryku pracy.

Celem nauki na kierunku Handel i dystrybucja jest wykształcenie specjalistów, którzy znajdą zatrudnienie tak w małych, jak dużych placówkach handlowych specjalizujących się zarówno w handlu detalicznym, jak i hurtowym, stacjonarnym i elektronicznym.

Zobacz: Program kształcenia

Dlaczego warto zostać specjalistą ds. handlu i dystrybucji ?

Statystyki GUS wskazują, że w sektorze handlu zatrudnionych jest ok. 25% osób z ogółu zatrudnionych w Polsce, a tym samym, że jest to jeden z największych rynków pracy.

Nabyte umiejętności

 • poszukiwanie potencjalnych nabywców lub klientów
 • profesjonalne prezentowanie produktów i towarów
 • nawiązywanie dobrych relacji z klientami
 • wykorzystywanie dostępnych narzędzi promocji i marketingu
 • prognozowanie sprzedaż produktów i usług
 • zarządzanie zespołem sprzedażowym
 • korzystanie z programów informatycznych wykorzystywanych do prowadzenia sprzedaży i gospodarki magazynowej
 • prowadzenie logistycznej obsługi klienta
 • prowadzenie handlu elektronicznego oraz marketingu w Internecie

Możliwości zatrudnienia

Program przygotowuje absolwenta do pracy na stanowisku:

 • przedstawiciela handlowego
 • doradcy klienta
 • pracownika informacji handlowej
 • specjalisty obsługi posprzedażowej
 • specjalisty ds. zakupów
 • magazyniera

Kandydat musi posiadać kwalifikacje określone dla co najmniej 4 poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji i dysponować:

 • dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe (po ukończeniu technikum lub szkoły policealnej albo branżowej szkoły II stopnia) oraz po zdaniu egzaminów
  potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, lub
 • dyplomem zawodowym (po ukończeniu technikum lub branżowej szkoły II stopnia) oraz po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, lub
 • świadectwem dojrzałości.

Kształcenie mogą podjąć także osoby bez matury i bez dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub dyplomu zawodowego.


Warunki ukończenia kształcenia

Warunkiem ukończenia kształcenia specjalistycznego jest udział w zajęciach, uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dokument ukończenia kształcenia

Absolwent otrzymuje Świadectwo dyplomowanego specjalisty oraz pełną kwalifikację na poziomie 5 Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Absolwent bez matury lub dyplomu zawodowego otrzymuje Świadectwo specjalisty

Dodatkowe informacje
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby zgłoszeń.
Szczegółowy harmonogram kształcenia zostanie przygotowany po zakończeniu procesu rekrutacji.