Ekonomia

2023_03_01_ekonomiczne_ekonomia

O kierunku:

Studia niestacjonarne (zaoczne) zajęcia sobota – niedziela
Studia magisterskie trwają 2 lata (4 semestry)
2021_01_22_zapisz_sie_bbialy_strz

Studia drugiego stopnia na kierunku ekonomia mają profil praktyczny. Osoby, które zdecydują się podjąć studia na tym kierunku zdobędą wiedzę i rozwiną  umiejętności  niezbędne do prowadzenia działalności zawodowej na stanowiskach analitycznych i kierowniczych w sferze gospodarki zasobami ludzkimi, materialnymi i finansowymi.

Studia przygotują do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

W ramach studiów magisterskich na kierunku ekonomia ANS Mazovia oferuje następujące specjalności:

 • rachunkowość i podatki
 • rachunkowość menadżerska.

Studia koncentrują się na:

 • przekazaniu praktycznej wiedzy kierunkowej pogłębionej o wybraną specjalność kształcenia
 • posługiwaniu się różnymi technikami pozyskiwania danych i metodami ich analizy
 • nabyciu umiejętności oceniania oraz interpretowania zjawisk gospodarczych i społecznych
 • kształtowaniu umiejętności wyciągania wniosków, formułowania sądów oraz sporządzania ekspertyz
 • kształtowaniu umiejętności podejmowania decyzji kierowniczych, także w warunkach stresu i pod presją czasu
 •  przygotowaniu do prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz efektywnego pozyskiwania środków finansowych na jej rozpoczęcie
 • kształtowaniu umiejętności efektywnego zarządzania środkami publicznym
 • wspomaganiu i ukierunkowaniu rozwoju studenta, jego samodzielnego myślenia oraz kształtowania postaw innowacyjnych i kreatywnych.

Absolwenci kierunku ekonomia drugiego stopnia znajdą zatrudnienie:

 • jako menadżerowie, dyrektorzy finansowi, główni księgowi w działach księgowych, finansowych  i controllingu przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych, usługowych, ubezpieczeniowych, instytucji publicznych, administracji publicznej i samorządowej
 • jako analitycy ekonomiczni w firmach zajmujących się consultingiem i analizą inwestycji, tj. domy maklerskie, banki czy firmy consultingowe
 • jako doradcy inwestycyjni w firmach consultingowych i instytucjach finansowych takich jak: banki, domy maklerskie, firmy leasingowe, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne, firmy doradztwa podatkowego i rachunkowego
 • w działach finansowych organizacji społecznych i politycznych
 • w różnych sektorach integrującego się rynku pracy Unii Europejskiej
 • w ramach własnej działalności gospodarczej. Studia drugiego stopnia na kierunku ekonomia mają profil praktyczny. Osoby, które zdecydują się podjąć studia na tym kierunku zdobędą wiedzę i rozwiną  umiejętności  niezbędne do prowadzenia działalności zawodowej na stanowiskach analitycznych i kierowniczych w sferze gospodarki zasobami ludzkimi, materialnymi i finansowymi. Studia przygotują do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Informacja o opłatach za studia w roku akademickim 2024/2025

Szczegółowe informacje na temat wysokości opłat za studia w roku akademickim 2024/2025, w tym czesnego za semestr i możliwości płatności w ratach, znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Uczelni.

Aby zapoznać się z aktualnymi opłatami, prosimy kliknąć na odpowiednie zarządzenie dostępne w zakładce „Opłaty za studia”.

Link do BIP Uczelni

Pamiętaj, aby wybrać odpowiedni kierunek studiów, aby wyświetlić właściwe informacje.