Fizjoterapia

2023_03_01_medyczne_fizjoterapia

O kierunku:

Studia niestacjonarne (zaoczne) zajęcia sobota – niedziela
Studia magisterskie trwają 5 lat (10 semestrów)
Czesne za semestr 3950 zł
Czesne za semestr płatne w 6 ratach 675 zł
Inne opłaty*

2021_01_22_zapisz_sie_bbialy_strz

Fizjoterapia należy do specjalistycznych zawodów medycznych i stanowi główny dział rehabilitacji medycznej. Jej zadaniem jest usprawnienie osób, które utraciły zdrowie, bądź urodziły się niepełnosprawne usuniecie dolegliwości oraz przywrócenie im sprawności funkcjonalnej i ruchowej  w możliwym do osiągnięcia stopniu.  Dziś fizjoterapia jest standardem postępowania wykorzystywanym do leczenia osób w różnym wieku i o różnym stopniu niepełnosprawności. Stosowana jest również jako fizjoprofilaktyka. Bez niej nie ma mowy o nowoczesnej medycynie.

Kto może studiować Fizjoterapię?

Na kierunek fizjoterapia zapraszamy wszystkie osoby posiadające maturę, które chcą pomagać ludziom. Ukończenie fizjoterapii w Akademii Nauk Stosowanych Mazovia daje możliwość zdobycia jednego z najbardziej uniwersalnych i wszechstronnych zawodów.

Studia na kierunku fizjoterapia trwają dziesięć semestrów w formie 5-letnich studiów jednolitych magisterskich które kończą się egzaminem państwowym. W całym cyklu nauczania student zdobywa szeroką wiedzę teoretyczną oraz praktyczną  z zakresu anatomii i fizjologii człowieka, psychologii, kinezyterapii, fizykoterapii, masażu oraz terapii manualnej umożliwiającą wykonywanie zawodu fizjoterapeuty. Absolwent nabywa umiejętność diagnozowania pacjenta, wraz z właściwym doborem wykonywanych zabiegów, metod kinezyterapeutycznych, fizykoterapeutycznych, masażu przy uwzględnieniu wskazań, przeciwwskazań, metodyki czy obowiązujących zasad.

Profil studiów ma charakter praktyczny, co zapewni przyszłemu fizjoterapeucie samodzielność myślenia i profesjonalizm w podejściu do powierzonych zadań.

Cel kształcenia:

 • przekazanie studentom zgodnie z założonymi efektami kształcenia: wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych niezbędnych do wykonywania zawodu fizjoterapeuty,
 • przygotowanie studentów do profesjonalnego świadczenia usług w zakresie oceny stanu pacjenta, planowania terapii i jej modyfikacji oraz skutecznej realizacji w profilaktyce oraz w celach leczniczych.

Studia koncentrują się na:

 • przekazaniu studentowi ogólnej wiedzy z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej oraz szczegółowej wiedzy kierunkowej z zakresu fizjoterapii, mając na uwadze regulacje prawne oraz normy etyczne,
 • kształtowaniu umiejętności w zakresie efektywnego stosowania zabiegów kinezyterapeutycznych, fizykoterapeutycznych i masażu w profilaktyce oraz celach leczniczych, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,
 • kształtowaniu umiejętności świadczenia usług niezbędnych do podtrzymywania sprawności osób w różnym przedziale wiekowym, a także przywracania sprawności, jak również wydolności tym osobom, utraconej lub obniżonej wskutek chorób bądź urazów,
 • kształtowaniu umiejętności kontrolowania efektów postępowania usprawniającego i jego modyfikowania w zależności od potrzeb,
 • kształtowaniu umiejętności korzystania z aktualnej wiedzy dla zapewnienia wysokiego poziomu świadczonych usług,
 • kształtowaniu umiejętności organizowania pracy własnej i współpracy w zespole terapeutycznym,
 • wspomaganiu rozwoju studenta, wpojeniu potrzeby ustawicznego kształcenia się,
 • kształtowaniu umiejętności samodzielnego myślenia, planowania i działania, a zatem realizowaniu się w pracy indywidualnej z pacjentem,
 • kształtowaniu kompetencji społecznych, w tym komunikowania się z pacjentem w poszanowaniu jego godności, rozwijanie wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka,
 • przekazaniu informacji o zasadach tworzenia i rozwoju własnej działalności gospodarczej, dzięki której po ukończeniu studiów absolwent będzie mógł stworzyć miejsce pracy dla siebie i innych.

Student nabywa umiejętności praktyczne, korzystając z doskonale wyposażonych pracowni zawodowych. Ponadto Uczelnia przykłada dużą wagę do realizacji zajęć praktycznych i klinicznych z pacjentami oraz praktyk zawodowych na najwyższym poziomie poprzez współpracę ze świetnie wyposażonymi i nowoczesnymi podmiotami leczniczymi w regionie. Student podczas zajęć praktycznych ma niepowtarzalną okazję , aby uczyć się od specjalistów w zakresu fizjoterapii.

Perspektywy zawodowe:

Absolwent studiów kierunku fizjoterapia ma  wiedzę, umiejętności i kompetencje do samodzielnego wykonywania zawodu. Fizjoterapeuta to dziś nie tylko rehabilitant pracujący w szpitalach lub przychodniach, lecz szeroko wykwalifikowany specjalista zajmujący się leczeniem, jak i profilaktyką.

W związku z tym jest przygotowany do podjęcia pracy w:

 • szpitalach klinicznych, wojewódzkich, miejskich i uzdrowiskowych;
 • gabinetach fizjoterapeutycznych przy lekarzu rodzinnym;
 • uzdrowiskach i sanatoriach rehabilitacyjnych;
 • ośrodkach rehabilitacyjnych;
 • specjalistycznych ośrodkach szkoleniowo-rehabilitacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych;
 • poradniach i zakładach pracy chronionej oraz aktywizacji zawodowej;
 • ośrodkach prowadzących kursy doskonalące, warsztaty terapii zajęciowej itp.;
 • hospicjach;
 • domach dziecka i domach opieki społecznej;
 • przychodniach sportowo-lekarskich i klubach sportowych;
 • publicznych i niepublicznych placówkach prowadzących działalność w zakresie sportu niepełnosprawnych;
 • szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej;
 • szkołach wyższych, gdzie zajmują się działalnością naukową i dydaktyczną;
 • gabinetach odnowy biologicznej;
 • klinikach zdrowia i urody, gdzie troszczą się o kondycję oraz dobre samopoczucie gości;
 • Spa Wellness;
 • gabinetach masażu;
 • salonach fitness – prowadzą zajęcia z gimnastyki wyszczuplającej, korekcyjnej, aerobiku;
 • absolwenci fizjoterapii mogą także prowadzić własną praktykę w warunkach nie klinicznych.

Absolwenci fizjoterapii mają wiele możliwości dalszego rozwoju i poszerzania zakresu swoich umiejętności poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju kursach (np. masażu japońskiego, tajskiego, akupresury), kontynuację edukacji na studiach podyplomowych (fizjoterapia z gimnastyką korekcyjną, z elementami zdrowia publicznego, fizjoterapia w odnowie biologicznej, pierwsza pomoc medyczna, kosmetologia).

Zarządzenie w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach jednolitych na kierunku Fizjoterapia