Budownictwo zrównoważnone

Studia podyplomowe z zakresu budownictwa zrównoważonego obejmują 248 godzin zajęć.

Cel studiów:

Przygotowanie absolwentów do pracy, w której wymagana jest wiedza ogólna z zakresu projektowania oraz wykonawstwa obiektów budowlanych. W trakcie studiów student poznaje technologię procesów budowlanych i sposoby zarządzania tymi procesami. Nabywa wiedzę z zakresu materiałoznawstwa, poznaje podstawy projektowania, uczy się posługiwania inżynierskimi programami komputerowymi do rysunku technicznego (CAD) oraz kosztorysowania (NORMA).

Studia, uzupełniając wcześniejsze wykształcenie absolwentów, przygotowują do prac międzydyscyplinarnych takich jak: praca w administracji publicznej w referatach budownictwa, handel materiałami budowlanymi oraz nieruchomościami, księgowość firm budowlanych, sfera marketingu i zarządzania w firmach budowlanych, budownictwo w rolnictwie, itp.

Adresaci studiów:

Studia podyplomowe z zakresu budownictwa zrównoważonego przeznaczone są dla osób posiadających wyższe wykształcenie (magisterskie, inżynierskie lub licencjackie), dowolnego kierunku, które chciałyby współuczestniczyć w wykonywaniu wszystkich typów obiektów budowlanych, w projektowaniu obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych i komunikacyjnych. Studia kierowane są również do osób pragnących podjąć pracę przy organizowaniu produkcji elementów budowlanych oraz pomocy w nadzorze wykonawstwa budowlanego.

Wykaz przedmiotów:

1. Materiały budowlane
2. Grafika inżynierska
3. Geodezja
4. Podstawy budownictwa
5. Fizyka budowli
6. Kierowanie procesem inwestycyjnym
7. Budownictwo zrównoważone
8. Technologia robót budowlanych
9. Niekonwencjonalne technologie w budownictwie
10. Kosztorysowanie
11. Zasady projektowania krajobrazu
12. Instalacje budowlane