Rachunkowość komputerowa z obsługą programów finansowo-księgowych

Celem studiów jest zapoznanie studentów z zasadami prowadzenia ewidencji księgowej i rozliczeń podatkowych jednostek gospodarczych przy użyciu programów finansowo-księgowych wykorzystywanych w działach księgowych oraz biurach rachunkowych.

Adresaci:

 • absolwenci studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich), którzy zajmują się obecnie lub chcą w przyszłości zajmować się zawodowo rachunkowością i podatkami
 • osoby, które planują rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej
 • studenci ostatnich lat studiów licencjackich i magisterskich

Czas trwania: 2 semestry (188 godz. dydaktycznych), zajęcia sobota-niedziela (co dwa tygodnie).

Po ukończeniu studiów słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada wiedzę interdyscyplinarną z zakresu rachunkowości, prawa podatkowego, podstaw kadr i płac oraz rozliczeń wynagrodzeń. Teoria rachunkowości poznawana jest w trakcie pracy i wykonywaniu czynności oraz zadań związanych z ewidencją operacji gospodarczych występujących w przedsiębiorstwach. Student pracuje w oparciu o rzeczywiście funkcjonujące dokumenty w dziale księgowym. Tworzy sprawozdania oraz deklaracje i rozliczenia podatkowe. Słuchacz zapoznany zostanie z prowadzeniem uproszczonych ewidencji podatkowych oraz z zapisami księgowymi w księgach rachunkowych (pełna księgowość). Zaprezentowany zostanie również program do naliczania płac oraz Płatnik do rozliczeń ZUS.  Głównym celem jest zapoznanie słuchacza z zasadami prowadzenia rozliczeń księgowych i podatkowych przy użyciu popularnych programów do prowadzenia uproszczonej księgowości jak i ksiąg rachunkowych. Absolwent przygotowany zostanie do samodzielnej pracy w dziale księgowym oraz biurze rachunkowym lub prowadząc rozliczenia własnej działalności gospodarczej.

Prowadzący zajęcia

Wykładowcy Collegium Mazovia, a przede wszystkim praktycy kierujący działami finansowo księgowymi oraz kadr i płac, właściciele biur rachunkowych i doradcy podatkowi.

Program studiów (wykaz przedmiotów):

 • Organizacja rachunkowości
 • Podstawy rachunkowości
 • Rachunkowość finansowa
 • Podatki w przedsiębiorstwie
 • Zaawansowana rachunkowość finansowa
 • Sprawozdawczość
 • Rachunkowość komputerowa z elementami e-sprawozdawczości
 • Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza
 • Podstawy kadr i płac
 • Kadry i płace w systemie
 • Egzamin dyplomowy

Metody i narzędzia dydaktyczne

 • wykłady z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych
 • ćwiczenia warsztatowe w Centrum Symulacji Biznesowej z wykorzystaniem programów księgowych, kadrowo-płacowych oraz Płatnika
 • rozwiązywanie zadań i poleceń
 • analiza przypadków case study

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

 • zaliczenia i egzaminy w formie pisemnej
 • wydruki z programów komputerowych potwierdzanych zakres merytoryczny wykonywanych prac
 • egzamin końcowy polegający na zaksięgowaniu dokumentów, sporządzenie wydruków oraz zestawień
138323179_851187882337283_2100006571098162215_n

 

Etapy rekrutacji:

 1. Zarejestrowanie się w e.mazovia.edu.pl
 2. Wybranie interesującego kierunku kształcenia.
 3. Wypełnienie odpowiedniego formularza rejestracyjnego.
 4. Przygotowanie wymaganych dokumentów.
 5. Złożenie kompletu dokumentów w Dziale Spraw Studenckich Collegium Mazovia.
 6. Decyzja o przyjęciu i rozpoczęcie nauki w Collegium Mazovia.

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie o przyjęcie na ustalonym formularzu
 2. Dyplom ukończenia studiów wyższych
 3. Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych
 4. Jedną fotografie o wym. 37 x 52 mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle
 5. Dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej

Zobacz także:

 • Instrukcja finansowa na rok akademicki 2022/2023

2021_03_10_specjalizacje_nowa_odslona_www_ckp

Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcachpokój A1-025

Dyrektor CKP mgr Monika Orzełowska

email: morzelowska@mazovia.edu.pl

tel.: 500 114 100

Starszy referent CKP mgr Anna Radzikowska

mail:  aradzikowska@mazovia.edu.pl

tel.: 25 6333032 wew. 63

Dziekanat CKP pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

oraz soboty i niedziele zjazdowe w godzinach 9.00-16.00.