Specjalizacje i kursy kwalifikacyjne

2021_03_10_specjalizacje_nowa_odslona_www1

Szkolenie specjalizacyjne, zwane specjalizacją jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1435 z późn. zm.) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną specjalistycznej wiedzy i umiejętności w określonej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz tytułu specjalisty w tej dziedzinie.
Wykaz dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja zostały określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne (Dz. U. z 2013r., poz. 1562).

Tytuł specjalisty w dziedzinie będącej przedmiotem specjalizacji pielęgniarka, położna uzyskuje po zdaniu egzaminu państwowego, przeprowadzonego przez państwową komisję egzaminacyjną powołaną przez Ministra Zdrowia.

Zapraszamy na:

2021_03_10_specjalizacje_nowa_odslona_www_pieleg
2021_03_10_specjalizacje_nowa_odslona_www_pielegniarki
 1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
 2. Pielęgniarstwo chirurgiczne
 3. Pielęgniarstwo geriatryczne
 4. Pielęgniarstwo internistyczne
 5. Pielęgniarstwo onkologiczne
 6. Pielęgniarstwo operacyjne
 7. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
 8. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
 9. Pielęgniarstwo pediatryczne
 10. Pielęgniarstwo psychiatryczne
 11. Pielęgniarstwo ratunkowe
 12. Pielęgniarstwo rodzinne
 13. Ochrona zdrowia pracujących
2021_03_10_specjalizacje_nowa_odslona_www_pielegniarki_kursy
 1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
 2. Pielęgniarstwo chirurgiczne
 3. Pielęgniarstwo diabetologiczne
 4. Pielęgniarstwo geriatryczne
 5. Pielęgniarstwo internistyczne
 6. Pielęgniarstwo kardiologiczne
 7. Pielęgniarstwo nefrologiczne z dializoterapią
 8. Pielęgniarstwo neonatologiczne
 9. Pielęgniarstwo neurologiczne
 10. Pielęgniarstwo onkologiczne
 11. Pielęgniarstwo operacyjne
 12. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
 13. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
 14. Pielęgniarstwo pediatryczne
 15. Pielęgniarstwo psychiatryczne
 16. Pielęgniarstwo ratunkowe
 17. Pielęgniarstwo rodzinne
 18. Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
 19. Pielęgniarstwo transplantacyjne
 20. Ochrona zdrowia pracujących
2021_03_10_specjalizacje_nowa_odslona_www_ppoloz (1)
2021_03_10_specjalizacje_nowa_odslona_www_pielegniarki
 1. Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze
 2. Pielęgniarstwo rodzinne
2021_03_10_specjalizacje_nowa_odslona_www_pielegniarki_kursy
 1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii
 2. Pielęgniarstwo operacyjne
 3. Pielęgniarstwo rodzinne
2021_03_10_specjalizacje_nowa_odslona_www_polozne_i_pielgniarki
2021_03_10_specjalizacje_nowa_odslona_www_pielegniarki
 1. Pielęgniarstwo epidemiologiczne
 2. Pielęgniarstwo neonatologiczne
2021_03_10_specjalizacje_nowa_odslona_www_pielegniarki_kursy
 1. Pielęgniarstwo epidemiologiczne

2021_03_10_spasek_rejestracja_SMK

Zastanawiasz się czy watro? Zapewniamy zdawalność na poziomie 100% 2021_03_10_specjalizacje_nowa_odslona_www_ckp

Akademia Nauk Stosowanych Mazoviapokój A1-025

p.o. Dyrektora Agnieszka Tyczyńska

mail: atyczynska@mazovia.edu.pl

tel. 508 142 692; 

Młodszy specjalista Anna Radzikowska

mail:  aradzikowska@mazovia.edu.pl

tel. 603 458 606;

Biuro CKP pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

tel.: 25 6333032 wew. 63,


Osoby ubiegające się o przyjęcie na szkolenia specjalizacyjne składają następujące dokumenty:

* Zwolnione z powyższego obowiązku są:
•    pielęgniarki/położne, które uzyskały tytuł specjalisty po roku 2001 (kserokopia) lub
•    pielęgniarki/położne, które rozpoczęły studia licencjackie począwszy od naboru 2012/2013 (kserokopia dyplomu oraz suplementu do dyplomu) lub
•    pielęgniarki/położne które ukończyły kurs z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment

Osoby ubiegające się o przyjęcie na kurs kwalifikacyjny składają następujące dokumenty:
Osoby ubiegające się o przyjęcie na kurs specjalistyczny składają następujące dokumenty:

 

Osoby przyjęte na specjalizację opłacają czesne.