Opłata rekrutacyjna i wpisowa

Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia wnoszą opłatę rejestracyjną i opłatę wpisową:

  • opłata rejestracyjna w wysokości 85 zł wpłacana jest jednorazowo przy ubieganiu się o przyjęcie na studia, jest to opłata pokrywająca koszty postępowania rekrutacyjnego i nie podlega zwrotowi,
  • opłata wpisowa w wysokości 350 zł wpłacana jest jednorazowo przy ubieganiu się o przyjęcie na studia, jest to opłata przeznaczona na rozwój bazy dydaktycznej.

Opłatę wpisową i rejestracyjną należy dokonywać na konto Uczelni:

Akademia Nauk Stosowanych Mazovia
08-110 Siedlce, ul. Sokołowska 161
Santander Bank Polska S.A O/Siedlce
Nr:  51 1500 1663 1216 6003 1712 0000

Osoby przyjęte na studia otrzymują indywidualny numer konta bankowego, na który mogą wpłacać czesne.