Opłaty za studia

Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia wnoszą opłatę rejestracyjną i opłatę wpisową:

  • opłata rejestracyjna w wysokości 80 zł wpłacana jest jednorazowo przy ubieganiu się o przyjęcie na studia, jest to opłata pokrywająca koszty postępowania rekrutacyjnego i nie podlega zwrotowi,
  • opłata wpisowa w wysokości 300 zł wpłacana jest jednorazowo przy ubieganiu się o przyjęcie na studia, jest to opłata przeznaczona na rozwój bazy dydaktycznej.

Osoby przyjęte na studia opłacają czesne. Wysokość czesnego obowiązująca w roku akademickim 2020/2021 – w zależności od wybranego przez studenta stopnia, kierunku oraz trybu płatności zawiera Instrukcja finansowa dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2020/2021.

Rozpoczęcie studiów w Collegium Mazovia wiąże się z obowiązkiem zawarcia umowy pomiędzy Uczelnią a studentem. Zobacz wzór umowy.

Zobacz także:

Zarządzenie nr ZK 18/2020 Kanclerza Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia wzoru „Umowy o świadczenie nauki” obowiązującej studentów Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej od roku akademickiego 2020/2021

Zarządzenie Nr 8/2019 Kanclerza Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie opłaty z tytułu ubezpieczenia w ramach praktyk w podmiotach medycznych realizowanych przez studentów pierwszego i drugiego stopnia oraz studiów pomostowych w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej

Opłatę wpisową i rejestracyjną należy dokonywać na konto Uczelni:

Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa
08-110 Siedlce, ul. Sokołowska 161
BZ WBK SA o/Siedlce
51 1500 1663 1216 6003 1712 0000

Osoby przyjęte na studia otrzymują indywidualny numer konta bankowego, na który mogą wpłacać czesne.