Promocje

2018_06_06_promocje

Zapraszamy do skorzystania z przygotowanych przez uczelnię promocji i ulg dla naszych studentów i absolwentów.

Studenci podejmujący decyzję o studiowaniu dwóch kierunków jednocześnie mogą liczyć na ulgę w czesnym w wysokości 50%.

Ciekawą propozycją jest oferta promocyjna studiów dla członków rodzin. Jednoczesna nauka członków najbliższej rodziny (rodzeństwo, małżonek, rodzic lub dziecko) skutkuje obniżką czesnego o 10% dla każdego z członków.

Dla absolwentów studiów I i II stopnia w Akademii Mazovia, przygotowaliśmy ulgę w wysokości 10% na każdy kolejny podjęty kierunek studiów tego samego stopnia.