Zacznij studia w Akademii Mazovia!

rekrutacja AM

Zasady rekrutacji na studia I-go i II-go stopnia oraz jednolite studia magisterskie:

przyjęcia na studia odbywają się BEZ EGZAMINÓW WSTĘPNYCH,
przy przyjęciu na studia uwzględnia się wyniki egzaminu maturalnego z części pisemnej z dwóch różnych, dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów spośród wszystkich objętych egzaminem maturalnym.
rekrutacja na semestr zimowy roku akademickiego 2022/2023 trwa
od dnia 16 maja 2022 roku.
138323179_851187882337283_2100006571098162215_n

Zanim rozpoczniesz rejestrację elektroniczną, polecamy przygotować dokumenty i dane osobowe niezbędne w procesie rekrutacji na wybrany przez siebie kierunek studiów.

Wymagane dokumenty Studia I-go stopnia Studia II-go stopnia
Świadectwo dojrzałości (kserokopia, oryginał do wglądu)  ✔️  ✔️
Dyplom ukończenia studiów I-go stopnia (kserokopia, oryginał do wglądu)  ✔️
Zaświadczenie lekarskie (na podstawie skierowania Uczelni)*  ✔️  ✔️
Dowód osobisty (do wglądu)  ✔️  ✔️
Zdjęcie (35 x 45mm)  ✔️  ✔️
Potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej i wpisowej  ✔️  ✔️

*Uwaga przyszli studenci PIELĘGNIARSTWA, POŁOŻNICTWA, FIZJOTERAPII, BUDOWNICTWA! Wymagane jest zaświadczenie lekarskie
Druk skierowania na badania – odbierzesz w momencie składania dokumentów.

Opłata rekrutacyjna i wpisowa

Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia wnoszą opłatę rejestracyjną i opłatę wpisową:

  • opłata rejestracyjna w wysokości 85 zł wpłacana jest jednorazowo przy ubieganiu się o przyjęcie na studia, jest to opłata pokrywająca koszty postępowania rekrutacyjnego i nie podlega zwrotowi,
  • opłata wpisowa w wysokości 350 zł wpłacana jest jednorazowo przy ubieganiu się o przyjęcie na studia, jest to opłata przeznaczona na rozwój bazy dydaktycznej.

Opłatę wpisową i rejestracyjną należy dokonywać na konto Uczelni:

Akademia Nauk Stosowanych Mazovia
08-110 Siedlce, ul. Sokołowska 161
Santander Bank Polska S.A O/Siedlce
Nr:  51 1500 1663 1216 6003 1712 0000

Osoby przyjęte na studia otrzymują indywidualny numer konta bankowego, na który mogą wpłacać czesne.

Jak zacząć studia w Akademii Mazovia? Poprowadzimy Cię krok po kroku:

 

 jak zacząć studia

Poznaj nas…

2021_06_14_grafika_poznaj_nas_cm

2021_06_14_grafika_poznaj_nas_csm