Zacznij studia w Akademii Mazovia!

rekrutacja AM (1)

Zasady rekrutacji na studia I-go i II-go stopnia oraz jednolite studia magisterskie:

przyjęcia na studia odbywają się BEZ EGZAMINÓW WSTĘPNYCH,
przy przyjęciu na studia uwzględnia się wyniki egzaminu maturalnego z dwóch różnych, dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów spośród wszystkich objętych egzaminem maturalnym.
Rekrutacja na semestr zimowy roku akademickiego 2023/2024
rozpoczęła się 15 maja 2023 roku.

Zanim rozpoczniesz rejestrację elektroniczną, polecamy przygotować dokumenty i dane osobowe niezbędne w procesie rekrutacji na wybrany przez siebie kierunek studiów.

Wymagane dokumenty Studia I-go stopnia, jednolite magisterskie
Studia II-go stopnia
Świadectwo dojrzałości (kserokopia, oryginał do wglądu)  ✔️  ✔️
Dyplom ukończenia studiów I-go stopnia (kserokopia, oryginał do wglądu)  ✔️
Zaświadczenie lekarskie (na podstawie skierowania Uczelni)*  ✔️  ✔️
Dowód osobisty (do wglądu)  ✔️  ✔️
Zdjęcie legitymacyjne**  ✔️  ✔️

*Uwaga przyszli studenci PIELĘGNIARSTWA, POŁOŻNICTWA, FIZJOTERAPII, BUDOWNICTWA! Wymagane jest zaświadczenie lekarskie
Druk skierowania na badania – odbierzesz w momencie składania dokumentów.

**Zdjęcie należy bezpośrednio wgrać w systemie e.mazovia podczas procesu rekrutacji, gdzie zostanie automatycznie skalowane i kadrowane do rozdzielczości 456 x 368 pikseli (wys. x szer.).

Opłata rekrutacyjna i wpisowa

Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia wnoszą opłatę rekrutacyjną i opłatę wpisową:

  • opłata rekrutacyjna w wysokości 85 zł wpłacana jest jednorazowo przy ubieganiu się o przyjęcie na studia, jest to opłata pokrywająca koszty postępowania rekrutacyjnego i nie podlega zwrotowi,
  • opłata wpisowa w wysokości 390 zł wpłacana jest jednorazowo przy ubieganiu się o przyjęcie na studia, jest to opłata przeznaczona na utworzenie dokumentacji studenta i jej przyszłą archiwizację.

Osoby przyjęte na studia otrzymują indywidualny numer konta bankowego, który jest generowany automatycznie podczas procesu rekrutacji w systemie e.mazovia.

Jak zacząć studia w Akademii Mazovia? Poprowadzimy Cię krok po kroku:

 

 jak zacząć studia

Poznaj nas…

MAZOVIA FILM PROMOCYJNY

Collegium Mazovia z nową nazwą!

2021_06_14_grafika_poznaj_nas_csm