Kolejna graduacja

26 listopada 2015
2015_11_26_starter
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

24 listopada ostatnia grupa absolwentów studiów „pomostowych” na kierunku pielęgniarstwo odebrała swoje dyplomy. Po raz pierwszy swoją graduację świętowali absolwenci studiów II stopnia na tym kierunku.

Uroczystość wręczenia dyplomów zainaugurowała dr Bożena Piechowicz, rektor Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej w asyście prof. dr hab. n. med. Mieczysława Szostka, dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu. Rektor w swojej prezentacji podsumowała efekty realizacji projektu „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działania 2.3. Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, Poddziałania 2.3.2. Doskonalenie zawodowe kadr medycznych. Nieodzownym elementem jego realizacji było kształcenie praktyczne pielęgniarek.
Składam serdeczne podziękowania obecnej na uroczystości kadrze zarządzającej wszystkich jednostek ochrony zdrowia, które wzorowo współpracowały z Wydziałem Nauk o Zdrowiu w trakcie realizacji projektu – podziękowała obecnym dr Bożena PiechowiczBez Waszej pomocy, życzliwości i zaangażowania trudno byłoby zrealizować nam elementy praktycznego kształcenia pielęgniarek na studiach pomostowych.
Podziękowania z rąk rektor otrzymali Marcin Kulicki, prezes Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach wraz z Anną Garucką, dyrektor ds. Pielęgniarstwa i Organizacji Opieki, Mirosław Leśkowicz, dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach wraz z Małgorzatą Medak, Naczelną Pielęgniarką, Sławomir Piotrowski, dyrektor Domu nad Stawami, Domu Pomocy Społecznej w Siedlcach wraz z Małgorzatą Lipińską, kierownik jednostki, Paweł Żuk, prezes Centrum Medyczno-Diagnostycznego Sp. z o.o. w Siedlcach wraz z Moniką Golańską, Naczelną Pielęgniarką, Ewą Zaliwską, kierownik NZOZ „PROMYK” w Siedlcach, Hanną Sposób Przewodniczącą ORPiP w Siedlcach oraz Haliną Głuchowską, Przewodniczącą IV i V kadencji ORPiP w Siedlcach.
Przed wręczeniem dyplomów ponad stuosobowej grupie absolwentek i absolwentów zebrani wysłuchali wykładu okolicznościowego pt. „Diabetologia w pielęgniarstwie – wyzwanie XXI wieku”, który wygłosiła mgr Alicja Szewczyk, konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego.
Wszystkim absolwentom serdecznie gratulujemy!

Zobacz także:

List gratulacyjny dr n. o zdrowiu Beaty Cholewki, dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych