Kolejne projekty w Collegium Mazovia

12 czerwca 2019
Businessman hand putting money coin stack growing business.
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

W  Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej realizowane są projekty z zakresu programowania:

programujemy kielecki_3

ProgramujeMY kielecki

Głównym celem projektu jest podniesienie i rozwój kompetencji nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie technologii komunikacyjno- informacyjnych poprzez naukę oprogramowania i przekazywania wiedzy z zakresu programowania uczniom klas 1-3 publicznych szkół podstawowych.

W projekcie biorą w nim udział uczniowie klas 1-3, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, inne osoby dorosłe – 2 250 osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych w tym 2000 uczniów,  200 nauczycieli i 50 innych osób dorosłych objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych z 56 publicznych szkół podstawowych z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich woj. świętokrzyskiego.

Tytuł projektu: ProgramujeMY kielecki
Nr i nazwa Osi priorytetowej: III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa

 

Nr i nazwa Działania:

3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej
Instytucja wdrażająca: Centrum Projektów Polska Cyfrowa
Okres realizacji projektu: 01-09-2017 – 31-12-2019

Beneficjent:

Partner:

Partner:

Fundacja „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – COUNTERPART FUND”

Fundacja Nowoczesnej Edukacji

Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa

Budżet projektu: 1 777 550,00 zł
Wkład Funduszy Unijnych:  1.523.893 zł


„ProgramujeMY kielecki” to również:

  • Szkolenia dla nauczycieli i innych osób dorosłych z obszaru kompetencji cyfrowych i medialnych, programowania i nauczania programowania w edukacji wczesnoszkolnej.
  • Nowoczesne scenariusze zajęć obejmujące atrakcyjne metody nauki programowania w klasach I-III szkół podstawowych.
  • Dedykowany serwis edukacyjny dla nauczycieli.
  • Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z programowania, obejmujące m.in. budowanie i ożywianie robotów oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych.
  • Nowoczesny sprzęt dydaktyczny dla szkół – tablety ze specjalistycznym oprogramowaniem oraz zestawy klocków LEGO do nauki do programowania.

Szczegóły pod linkiem :

http://www.efrwp.pl/etapy-projektu-programujemykielecki

programujemy tarnowski

ProgramujeMY tarnowski

Głównym celem  projektu jest podniesienie i rozwój kompetencji nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie technologii komunikacyjno- informacyjnych poprzez naukę oprogramowania i przekazywania wiedzy i umiejętności z zakresu programowania uczniom klas 1-3 publicznych szkół podstawowych.

Projekt jest realizowany od maja 2018 na terenie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich podregionu tarnowski, obejmie 59 szkół z 13 gmin. Szkoleniami /doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych zostanie objętych 2217 os. (nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, uczniowie kl.1-3, inne osoby dorosłe).

Tytuł projektu: ProgramujeMY tarnowski
Nr i nazwa Osi priorytetowej: III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa

 

Nr i nazwa Działania:

3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej
Instytucja wdrażająca: Centrum Projektów Polska Cyfrowa
Okres realizacji projektu: 01-05-2018 – 31-03-2020

Beneficjent:

Partner:

Partner:

Fundacja „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – COUNTERPART FUND”

Fundacja Nowoczesnej Edukacji

Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa

Budżet projektu: 1 789 593,00 zł
Wkład z Fundusz Unijnych:  1.609.593 zł.

„ProgramujeMY tarnowski” to również:

  • Szkolenia dla nauczycieli i innych osób dorosłych z obszaru kompetencji cyfrowych i medialnych, programowania i nauczania programowania w edukacji wczesnoszkolnej.
  • Nowoczesne scenariusze zajęć obejmujące atrakcyjne metody nauki programowania w klasach I-III szkół podstawowych.
  • Dedykowany serwis edukacyjny dla nauczycieli.
  • Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z programowania, obejmujące m.in. budowanie i ożywianie robotów oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych.
  • Nowoczesny sprzęt dydaktyczny dla szkół – tablety ze specjalistycznym oprogramowaniem oraz zestawy klocków LEGO do nauki do programowania.

Szczegóły pod linkiem :

http://www.efrwp.pl/etapy-projektu-programujemytarnowski

Naszymi partnerami są:

Fundusz rozwoju Wsi Polskiej

 

 

oraz

Fundacja Nowoczesnej Edukacji