Kolejne spotkanie z praktykami

30 grudnia 2016
dsc_0612
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Spotkanie studentów kierunku budownictwo z członkami Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

W grudniu br. odbyło się spotkanie członków Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa ze studentami kierunku budownictwo.

Organizatorem spotkania, na wniosek studentów kierunku budownictwo, był  dr inż. Andrzej Raczkowski, Prodziekan Wydziału Nauk Stosowanych.

Wzięli w nim udział mgr inż. Roman Lulis, zastępca Przewodniczącego Rady MOIIB oraz dr hab. inż. Eugeniusz Koda, profesor SGGW, dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, pełniący funkcję przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej MOIIB.

Głównym celem spotkania było przybliżenie studentom trzeciego i czwartego roku kierunku budownictwo zagadnień związanych z działalnością MOIIB. Roman Lulis wygłosił wykład na temat historii i misji Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz przedstawił strukturę i główne kierunki działalności MOIIB. Prof. Eugeniusz Koda bardzo wyczerpująco  omówił zasady uzyskiwania uprawnień do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie. W czasie trwania wykładów oraz po ich zakończeniu studenci zadawali wiele pytań związanych z praktyką budowlaną, czasem trwania i sposobem jej dokumentowania, potwierdzeniem zdobytego wykształcenia oraz przebiegiem egzaminów na uprawnienia budowlane.

Galeria: