Koło Naukowe Studentów Pielęgniarstwa na konferencji dotyczącej transplantacji

17 maja 2018
Businessman hand putting money coin stack growing business.
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

W dniu 9 maja 2018 r. wzięliśmy udział w bardzo interesującej konferencji pt. „Transplantacja szansą na nowe życie”.

Organizatorem przedsięwzięcia było Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął senator RP Waldemar Kraska, chirurg i członek Komisji Zdrowia.

Konferencja umożliwiła nam m.in. poznanie sylwetki prof. Zbigniewa Religi i Jego zasług dla polskiej transplantologii. Wśród prelegentów byli: dr Jan Sarna, lek. Mariusz Mioduski oraz rat. med. Paweł Świniarski.

Przekazane informacje bardzo wzbogaciły naszą wiedzę w zakresie procedury pozyskiwania i przeszczepiania narządów. My także upowszechniamy kluczowe idee oraz wartości takie jak dar życia, gdyż transplantacja jest często jedynym ratunkiem dla chorych z nieodwracalną niewydolnością narządów.

mgr. Aneta Dmowska-Pycka

Galeria: