Komunikaty i zarządzenia w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2

 

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na trzy krótkie pytania związane ze szczepieniami przeciw Sars-Cov-2. Twoja opinia jest bardzo ważna dla całego środowiska akademickiego, gdyż może pomóc w wypracowaniu długofalowych rozwiązań organizacyjnych pozwalających na zmniejszanie zakłóceń w funkcjonowaniu uczelni powodowanych obecnością koronawirusa. Ankieta jest całkowicie anonimowa, a jej wyniki zostaną wykorzystane do celów statystycznych (zbiorczo do ustalenia sytuacji w środowisku studenckim w Polsce).

Z góry dziękujemy za poświęcony czas!

Ankieta dotycząca szczepień przeciw Sars-Cov-2

Zarządzenie Nr 9/2021 Rektora Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia sposobu prowadzenia zajęć dydaktycznych w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021, w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród wspólnoty akademickiej Collegium Mazovia

Zarządzenie Nr 51/2020 Rektora Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej z dnia 16 września 2020 roku w sprawie zasad kształcenia, weryfikacji efektów uczenia się oraz przeprowadzania egzaminu dyplomowego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Zarządzenie Nr 50/2020 Rektora Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej z dnia 16 września 2020 r. w sprawie ustalenia sposobu prowadzenia zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickim 2020/2021, w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród wspólnoty akademickiej Collegium Mazovia

Zarządzenie Nr 49/2020 Rektora Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej z dnia 16 września 2020 roku w sprawie funkcjonowania Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej  w czasie obowiązywania stanu epidemii COVID-19

Zarządzenie Nr 24/2020 Rektora Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie uchylenia zarządzenia nr 14/2020 Rektora Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie Nr 23/2020 Rektora Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie zasad dyplomowania przeprowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie Nr 22/2020 Rektora Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Zarządzenie Nr 21/2020 Rektora Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie funkcjonowania Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej w związku z częściowym przywracaniem działalności Uczelni w czasie epidemii spowodowanej korona wirusem SARS CoV-19

Zarządzenie Nr 20/2020 Rektora Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie powołania w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej Zespołu zadaniowego ds. monitorowania funkcjonowania uczelni w okresie stanu epidemii ogłoszonego w związku z koronawirusem SARS CoV-2

Zarządzenie nr 18/2020 Rektora Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej z dnia 20 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w stosowaniu Regulaminu świadczeń pomocy materialnej dla studentów Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej wprowadzonego Zarządzeniem Rektora nr 37/2019 z dnia 21 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej trakcie czasowego zawieszenia funkcjonowania Uczelni w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie Nr 16/2020 Rektora Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania w przypadku podejrzenia wystąpienia zachorowania lub zarażenia wirusem COVID-19 w Domu Akademickim Collegium Mazovia innowacyjnej Szkoły Wyższej

Zarządzenie Nr 15/2020 Rektora Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie Nr 14/2020 Rektora Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie Nr 13/2020 Rektora Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie zasad pracy wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania wirusa COVID-19 w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej

Zarządzenie Nr 12/2020 Rektora Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie  zmian w stosowaniu Regulaminu świadczeń pomocy materialnej dla studentów Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej wprowadzonego Zarządzeniem Rektora nr 37/2019 z dnia 21 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej trakcie czasowego zawieszenia funkcjonowania Uczelni w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie Nr 10/2020 Rektora Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie zasad zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej

Zarządzenie Nr 8/2020 Rektora w sprawie zasad postępowania w przypadku podejrzenia wystąpienia na terenie uczelni zagrożenia epidemicznego oraz przeciwdziałania takim zagrożeniom.