Konferencja podsumowująca prace nad modelem ideAGORA

7 czerwca 2015
2015-05-20-stater
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

22 czerwca 2015 r., w Pałacu Łochów, odbędzie się Konferencja mainstreamingowa  podsumowująca prace nad innowacyjnym modelem kształcenia ideAGORA, opracowanym przez Collegium Mazovia Innowacyjną Szkołę Wyższą.

Model ideAGORA opracowany został w ramach projektu Model kształcenia przez całe życie w oparciu o trwałą relację z uczelnią: „ideAGORA – absolwenci kapitałem społecznym uczelni”, nadzorowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

W trakcie konferencji zaprezentowany zostanie innowacyjny model kształcenia „ideAGORA – absolwenci kapitałem społecznym uczelni”, a uczestnicy wezmą udział w warsztatach, mających uczynić ten model dostępnym wszystkim uczelniom. Głównym celem innowacyjnego modelu kształcenia ideAGORA jest zbudowanie  aktywnej społeczności absolwentów, działającej na rzecz uczelni. Model ideAGORA stworzony został w oparciu o fińskie doświadczenia. Stąd obecność na konferencji przedstawicieli Aalto University Design Factory oraz Partnera projektu – firmy Capful Finlandia, specjalizującej się w tworzeniu scenariuszy przyszłości.

Osoby zainteresowane udziałem w konferecnji prosimy o kontakt z koordynatorem projektu: Urszula Paczuska, mail: upaczuska@mazovia.edu.pl,  tel.: 783 121 065.

 

Zobacz także: