Konkurs na najlepszą pracę magisterską

17 kwietnia 2024
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Narodowy Bank Polski zaprasza do udziału w XVI edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych.

Celem konkursu jest zwiększanie zainteresowania studentów i absolwentów polskich uczelni tematyką makroekonomii i finansów, w szczególności dotyczącą polityki pieniężnej i rynków finansowych.

W konkursie mogą wziąć udział autorzy prac magisterskich obronionych w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. na uczelniach na terenie Polski.

Dla autorów najlepszych prac przewidziane są następujące nagrody:

  1. Nagroda główna: 15 000 zł.
  2. Drugie miejsce: 10 000 zł.
  3. Trzecie miejsce: 7000 zł.
  4. Dwa wyróżnienia: po 5000 zł.

Zgłoszenia

Pracę konkursową należy przesłać do 14 czerwca 2024 r. w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD wraz z formularzem zgłoszeniowym na adres:

Narodowy Bank Polski

Departament Edukacji i Wydawnictw

ul. Świętokrzyska 11/21,

00-919 Warszawa z dopiskiem: Konkurs na pracę magisterską

Regulamin konkursu oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.nbp.pl/konkursy.