Konkurs Prezesa ZUS na najlepsze prace dyplomowe

8 września 2022
ZUS Konkurs
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na najlepsze prace z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Konkurs obejmuje następujące kategorie:

  • najlepsza praca licencjacka,
  • najlepsza praca magisterska,
  • najlepsza praca doktorska.
Kto może wziąć udział w konkursie

Obecnie można zgłaszać prace do drugiej edycji konkursu. Mogą do niej przystąpić osoby, które w okresie między 1 stycznia 2019 r. a 31 lipca 2022 r. obroniły pracę licencjacką, magisterską lub doktorską na polskiej uczelni w dowolnej dyscyplinie naukowej.

Wymagania dotyczące prac
  1. Temat pracy powinien bezpośrednio dotyczyć ubezpieczeń społecznych.
  2. Wymaganym językiem pracy jest język polski.
  3. Pracę do konkursu można zgłosić tylko raz.
  4. Zgłoszenia dokonuje promotor pracy lub kierownik jednostki naukowej, na której praca została obroniona.
Ważne!

Zgłoszenia przesłane w formie papierowej albo na inny adres e-mail nie będą rozpatrywane.

Nagrody

Laureaci konkursu otrzymają nagrodę finansową, a prace zostaną opublikowane nakładem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Najważniejsze terminy
  • 30 września 2022 r. – zgłoszenie prac do drugiej edycji konkursu,
  • luty 2023 r. – ogłoszenie laureatów,
  • 30 czerwca 2023 r. – publikacja nagrodzonych prac.
Kontakt do organizatorów konkursu
konkurs_zus@zus.pl, 

robert.marczak@zus.pl

Więcej informacji oraz regulamin konkursu na stronie: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

ZUS