Książka adresowa

Adres ul. Sokołowska 161, 08-110 Siedlce
Telefon +48 25 633 30 32
Faks +48 25 633 20 51
Adres e-mail info@mazovia.edu.pl
WWW http://www.mazovia.edu.pl
Rektor dr Bożena Piechowicz
Kanclerz mgr inż. arch. Mariusz Szabłowski
Kwestor mgr Grażyna Bednarczyk
Pełnomocnik rektora ds. dydaktyki dr Tomasz Nawrocki
Pełnomocnik rektora ds. jakości kształcenia dr Andrzej Pietrych
Pełnomocnik rektora ds. cudzoziemców Tetyana Andrukhiv

Collegium Mazovia Filia w Otwocku

WYDZIAŁY

Wydział Nauk Stosowanych 

Wydział Nauk o Zdrowiu

Wydział Nauk Technicznych

JEDNOSTKI OGÓLNOUCZELNIANE

Biblioteka

Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości

Studium Języków Obcych

Centrum Kształcenia Podyplomowego

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Biuro rachunkowe Mazovia

Centrum Szkoleniowo – Konferencyjne

ADMINISTRACJA

Biuro Rektora

Dział Administracji

Dział Dydaktyki

Dział Informatyki

Biuro Karier i Promocji

Dziekanat/Dział Spraw Studenckich

Kwestura