Książka adresowa

Adres ul. Sokołowska 161, 08-110 Siedlce
Telefon +48 25 633 30 32
Faks +48 25 633 20 51
Adres e-mail info@mazovia.edu.pl
Rektor dr Bożena Piechowicz
Prorektor dr Andrzej Pietrych
Kanclerz mgr inż. arch. Mariusz Szabłowski
Kwestor mgr Grażyna Bednarczyk
Pełnomocnik rektora ds. jakości kształcenia dr Elżbieta Ambrożej
Pełnomocnik rektora ds. cudzoziemców mgr Tetyana Andrukhiv
tandrukhiv@mazovia.edu.pl
Pełnomocnik rektora ds. rozwoju mgr Aneta Dmowska-Pycka
admowska-pycka@mazovia.edu.pl
Pełnomocnik Rektora ds. społecznej odpowiedzialności Uczelni dr Anna Jeznach
Pełnomocnik Rektora ds. osób niepełnosprawnych dr Andrzej Pietrych

Akademia Mazovia Filia w Otwocku

WYDZIAŁY

Wydział Nauk Społecznych 

Wydział Nauk o Zdrowiu

Wydział Nauk Technicznych

JEDNOSTKI OGÓLNOUCZELNIANE

Biblioteka

Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości

Studium Języków Obcych

Centrum Kształcenia Podyplomowego

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Biuro rachunkowe Mazovia

ADMINISTRACJA

Biuro Rektora/Kanclerza

Dział Administracji

Dział Dydaktyki

Dział Informatyki

Biuro Karier i Promocji

Dziekanat/Dział Spraw Studenckich

Kwestura