Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości

2021_03_04_slajder_iob
Adres ul. Sokołowska 161, 08-110 Siedlce
Pokój A1-024
Telefon +48 25 633 30 32
Faks +48 25 633 21 51
Adres e-mail crp@mazovia.edu.pl
WWW http://www.mazovia.edu.pl
Dyrektor mgr inż. arch. Mariusz Szabłowski
Z-ca Dyrektora mgr Sylwia Tokarska , wew. 44
tel. 783 121 505
Główny specjalista Agata Jasińska – Wójcicka, wew. 41
Referent Małgorzata Żuk-Ciołek, wew. 41
Referent Agnieszka Dróżka, wew. 22