Dział Dydaktyki

Pokój A1-031
Telefon

tel. stacjonarny +48 25 633 30 32 w. 59

kom. 512 326 298

kom. 603 458 090

 Faks +48 25 633 21 51
Adres email dydaktyka@mazovia.edu.pl
Kierownik mgr Milena Sajna wew. 35;
kom. 512 326 298
msajna@mazovia.edu.pl
Młodszy Specjalista Anna Kargol wew. 36;
kom. 603 458 090
akargol@mazovia.edu.pl
Kierownik praktyk nauk społecznych mgr Małgorzata Krawiecka;
pokój A1-030;
malgorzata.krawiecka@wp.pl
Kierownik praktyk nauk technicznych mgr inż. Elżbieta Próchenko;
pokój A1- 028;
eprochenko@mazovia.edu.pl
Kierownik praktyk nauk medycznych
(pielęgniarstwo I stopnia)
mgr Edyta Mączarska
emaczarska@mazovia.edu.pl
Kierownika praktyk nauk medycznych
(pielęgniarstwo II stopnia, położnictwo I stopnia)
mgr Iwona Kiełczykowska
coor@urologica.pl
Kierownika praktyk nauk medycznych
(fizjoterapia jednolite magisterskie)
mgr Elżbieta Walczuk
elawalczuk@interia.pl