Wydział Nauk Stosowanych

Pokój A1-030
Telefon +48 25 633 30 32
Adres e-mail tnawrocki@mazovia.edu.pl
Dziekan dr Tomasz Nawrocki