Legia Akademicka – edycja 2023 zapraszamy do uczestnictwa w projekcie

14 marca 2023
2023_03_14_legia_akademicka_ans_mazovia
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Drodzy studenci.

Miło nam poinformować, że nasza Uczelnia została wybrana jako Partner do realizacji projektu: LEGIA AKADEMICKA. Zapraszamy do uczestnictwa w programie: „Moduł podoficerski”.

Program edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej realizowany jest wspólnie przez Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki. W ramach tego projektu studenci – ochotnicy mogą przejść teoretyczne i praktyczne przeszkolenie wojskowe i zostać w ten sposób żołnierzami rezerwy.

Możesz zgłosić się do programu, jeśli:

  • posiadasz obywatelstwo polskie;
  • jesteś studentem (studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich);
  • przeszedłeś pozytywnie kwalifikację wojskową i ukończyłeś szkolenie podstawowe;
  • posiadasz stopień wojskowy szeregowego.

Student (nie tylko student ANS, ale także każdej innej uczelni), który zakwalifikuje się na kurs podoficerski w Szkole Legii Akademickiej, przechodzi dwa etapy szkolenia:

  1. Szkolenie teoretyczne (15h) – część zajęć jest realizowana w formie e- learningu. Tą część szkolenia studenci realizują we własnym zakresie po założeniu konta i otrzymaniu dostępu do platformy „Legia Akademicka”.
  2. Szkolenie praktyczne trwające 21 dni realizowane w ramach ćwiczeń wojskowych w centrach szkolenia, ośrodkach szkolenia lub w jednostkach wojskowych.

Po jego ukończeniu i zdaniu egzaminu na podoficera żołnierz zostanie mianowany do stopnia kaprala. Szkolenie teoretyczne w module podoficerskim ochotnik odbywa na wniosek złożony do rektora uczelni. Po pozytywnym zdaniu egzaminu ochotnik przedstawia zaświadczenie o ukończeniu szkolenia teoretycznego Szefowi WCR. Ten powołuje go na etap praktyczny. W skierowaniu podaje się termin i miejsce odbywania szkolenia praktycznego (21 dni). Egzamin na podoficera przeprowadza komendant szkoły podoficerskiej po zakończeniu szkolenia praktycznego.

Istnieje także możliwość odbycia szkolenia podstawowego w wymiarze 27 dni. W tym celu należy się zgłosić do Wojskowego Centrum Rekrutacji. Szkolenie podstawowe odbędzie się w dwóch terminach:

  • 17.07-12.08
  • 28.08-23.09.

Po złożeniu przysięgi wojskowej uzyskuje się stopień szeregowego i osobę, która odbyła to szkolenie przenosi się na jej wniosek do aktywnej rezerwy, a osoby, które nie złożyły takiej deklaracji pozostają w pasywnej rezerwie. Osoby te będą mogły w następnym roku zgłosić się do Legii Akademickiej na kurs podoficerski.

Jeśli jesteś zainteresowana/y uczestnictwem w projekcie, zgłoś chęć udziału, wypełniając poniższy formularz:

Wniosek o przyjęcie na zajęcia w części teoretycznej programu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów „Legia Akademicka”

Wypełniony Formularz należy przesłać na adres: 

info@mazovia.edu.pl

Więcej informacji pod linkiem:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/legia-akademicka

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

dr Andrzej Pietrych
Prorektor
tel.+48 25 633 39 32 wew. 13
tel. kom. 508 142 671