Maluch na uczelni

15 maja 2015
2015-05-14-starter-maluch
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach znalazła się wśród beneficjentów programu „MALUCH na uczelni” – wspólnego przedsięwzięcia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Ministerialny program, którego jest to pierwsza edycja, ma za zadanie pomóc studentom, doktorantom i wszystkim pracownikom uczelni w łączeniu nauki i pracy z opieką nad dziećmi. Ma zapobiegać sytuacjom, gdy pojawienie się dziecka zmusza młodych rodziców do przerwania studiów czy rezygnacji z pracy naukowej.
Dotacje w ramach programu otrzymały 43 uczelnie w całym kraju, a Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa jest jedynym beneficjentem z Siedlec. Dofinansowanie zostanie przeznaczone na utworzenie i funkcjonowanie żłobka MIŚ przy ul. B. Prusa 26 dla 15 dzieci, a także miejsca opieki dla 20 dzieci zapewnionej przez 4 dziennych opiekunów, pracujących w budynku Uczelni przy ul. Sokołowskiej 161. Otwarcie żłobka ma nastąpić we wrześniu br., zaś dziennych opiekunowie będą do dyspozycji już miesiąc później.
Miejsca opieki będą przeznaczone przede wszystkim dla dzieci studentów i pracowników Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa oraz osób współpracujących z uczelnią. Będą w elastyczny sposób dostosowane do potrzeb tej grupy, także w zakresie opieki weekendowej.
Pozyskana dotacja pozwoli na stworzenie jeszcze bardziej przyjaznego środowiska rodzicom na uczelni. Tym samym  Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa wychodzi naprzeciw  oczekiwaniom studentów, tworząc miejsca opieki dla dzieci w wieku do lat trzech. Jest to wyjątkowa szansa dla studentów, doktorantów i pracowników akademickich, którzy chcą łączyć naukę i pracę z rodzicielstwem.