O uczelni

Akademia Nauk Stosowanych Mazovia

Uczelnia istnieje od 1999 roku. Od  początku swego istnienia kształci na najwyższym poziomie i nieustannie się rozwija, rozbudowując bazę lokalową i uzyskując akredytacje na prowadzenie kolejnych kierunków studiów (przeczytaj o historii Collegium Mazovia).

Misją naszej Uczelni jest kształcić kadry dla przyszłości na najlepszych warunkach.

Akademia Nauk Stosowanych Mazovia dysponuje własną bazą lokalową. W siedzibie Uczelni znajdują się nie tylko przestronne, wygodne i widne sale wykładowe i ćwiczeniowe, ale także dobrze wyposażona biblioteka. W głównym hallu stoją wygodne kanapy, na których można usiąść ze znajomymi i porozmawiać – nie tylko o nauce.

Baza lokalowa Akademii Nauk Stosowanych Mazovia to dwa własne budynki dydaktyczne, przestronny parking oraz dom akademicki mieszczący się przy ul. Bolesława Prusa.

Uczelnia dba o to, by w jej murach komfortowo czuli się wszyscy studenci, również niepełnosprawni – to dla nich przygotowaliśmy specjalny podjazd umożliwiający samodzielne dostanie się na zajęcia oraz windę.

Zapoznaj się ze Statutem UczelniStrukturą Organizacyjną oraz z jej Strategią Rozwoju na lata 2021 – 2030