Statut2022_06_14_stater_nowe_logo_odbicie

Akademia Nauk Stosowanych Mazovia jest niepubliczną szkołą wyższą utworzoną, na podstawie pozwolenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 maja 1999 roku nr DNS-1-0145-298/RO/99, przez Instytut Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o. w Siedlcach. Obecna nazwa uczelni obowiązuje od 1 października 2022 roku.

Statut Akademii Nauk Stosowanych Mazovia – nadany przez założyciela – reguluje zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania Uczelni. Z treścią dokumentu można zapoznać się tutaj.