Wydział Nauk o Zdrowiu

Wydział Nauk o Zdrowiu to organ kolegialny Uczelni. Wydziałem kieruje dziekan dr n. med. Ewa Czeczelewska.

W ramach Wydziału Nauk o Zdrowiu funkcjonuje Katedra Pielęgniarstwa i Położnictwa

Katedra Pielęgniarstwa i Położnictwa
prof. dr. hab. n. med. Zbigniew Czernicki 
prof. dr hab. n. med. Beata Śpiewankiewicz
dr hab. n. med. Łukasz Czyżewski
dr hab. n. med. Jerzy Jurkiewicz
dr n. med. Jolanta Adamczuk
dr n. med. Ewa Czeczelewska
dr n. med. Jolanta Golach
dr Anna Jeznach
dr n. med. Henryk Komoń
dr Andrzej Pietrych
dr Patrycja Soszyńska-Zielińska
mgr Aneta Dmowska-Pycka
mgr Anna Garucka
mgr Małgorzata Gurba
mgr Edyta Mączarska