Wydział Nauk o Zdrowiu

Wydział Nauk o Zdrowiu to organ kolegialny Uczelni. Wydziałem kieruje dziekan dr n. med. Ewa Czeczelewska z pomocą prodziekan mgr Anety Dmowskiej-Pyckiej.

W ramach Wydziału Nauk o Zdrowiu funkcjonuje Katedra Pielęgniarstwa i Położnictwa

Katedra Pielęgniarstwa i Położnictwa
prof. dr. hab. n. med. Zbigniew Czernicki
prof. dr hab. n. med. Łukasz Czyżewski
prof. dr hab. n. med. Jacek Kraczkowski
dr hab. n. med. Jerzy Jurkiewicz
dr n. med. Jolanta Adamczuk
dr n. med. Ewa Czeczelewska
dr n. med. Grażyna Kozak
dr Andrzej Pietrych
dr n. hum. Anna Jeznach
dr n. med. Henryk Komoń
dr n. o zdrowiu Patrycja Soszyńska-Zielińska
mgr Aneta Dmowska-Pycka
mgr Ewa Witkowska
mgr Małgorzata Łęczycka
mgr Agnieszka Stefaniuk
mgt Tetyana Andrukhiv
mgr Anna Bednarczyk
mgr Dorota Fajnas
mgr Michał Jaroszkiewicz
mgr Agnieszka Łukasiuk
mgr Anna Garucka
mgr Edyta Mączarska
mgr Agnieszka Stańczuk
mgr Aneta Urban
mgr Małgorzata Mielczarek