Wydział Nauk Stosowanych

Wydział Nauk o Stosowanych to organ kolegialny Uczelni. Wydziałem kieruje dziekan dr Tomasz Nawrocki. 

W ramach Wydziału Nauk Stosowanych funkcjonują dwie katedry:

Katedra Ekonomii i Zarządzania
prof. dr hab. Czesław Skowronek
dr hab. Krzysztof Przyłuski
dr hab. Józef Szabłowski
dr Magdalena Ajchel
dr Elżbieta Ambrożej
dr Tomasz Nawrocki
dr Janina Potiopa
dr Olha Prokopenko
dr Elwira Ziółkowska
mgr Małgorzata Staręga-Ruśkowska
mgr Renata Ziółkowska

Katedra Finansów i Rachunkowości
prof. dr hab. Janusz Ostaszewski
prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski
dr hab. Jerzy Gospodarek
dr Bożena Piechowicz
dr Mariusz Sokołek
mgr Sebastian Klocek
mgr Monika Żelazowska