Wydział Nauk Społecznych

Wydział Nauk o Społecznych to organ kolegialny Uczelni. Wydziałem kieruje dziekan dr Tomasz Nawrocki. 

W ramach Wydziału Nauk Społecznych funkcjonują dwie katedry:

Katedra Ekonomii i Zarządzania

dr Tomasz Nawrocki – kierownik katedry
prof. dr hab. Czesław Skowronek
dr hab. Krzysztof Przyłuski
dr hab. Józef Szabłowski
dr Elżbieta Ambrożej
dr Janina Potiopa
dr Olha Prokopenko
dr Elwira Ziółkowska
mgr Małgorzata Staręga-Ruśkowska
mgr Renata Ziółkowska

Katedra Finansów i Rachunkowości

dr Magdalena Ajchel – kierownik katedry
prof. dr hab. Janusz Ostaszewski
dr hab. Jerzy Gospodarek
dr Bożena Piechowicz
mgr Sebastian Klocek