Wydział Nauk Technicznych

Wydział Nauk Technicznych to organ kolegialny Uczelni. Wydziałem kieruje dziekan dr inż. Bartosz Gawron

W ramach Wydziału Nauk Technicznych funkcjonuje Katedra Budownictwa.

Katedra Budownictwa
dr inż. Paweł Woliński – kierownik katedry
dr inż. Wiesława Banachewicz
mgr inż. Piotr Czubaszek
mgr inż. Mariusz Kozera
mgr inż. Elżbieta Próchenko