Wydział Nauk Technicznych

Wydział Nauk Technicznych to organ kolegialny Uczelni. Wydziałem kieruje dziekan dr inż.  Wiesława Banachewicz. 

W ramach Wydziału Nauk Technicznych funkcjonuje Katedra Budownictwa.

Katedra Budownictwa
dr inż. Wiesława Banachewicz
dr Paweł Woliński
mgr inż. Piotr Czubaszek
mgr inż. Mariusz Kozera
mgr inż. Elżbieta Próchenko