Projekty

Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości (CRP), to dział zajmujący się obsługą projektów unijnych. Obecnie CRP realizuje siedem projektów o łącznej kwocie dofinansowania przekraczającej 20 mln złotych. Projekty realizowane w Akademii Mazovia (dawniej Collegium Mazovia) skierowane są do naszych studentów, absolwentów, kadry dydaktycznej, administracyjnej, zarządzającej oraz w ramach Trzeciej Misji Uczelni do niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego, czyli dzieci, dorosłych i seniorów.

W Akademii Nauk Stosowanych Mazovia realizowane są projekty:

 

Analiza zapotrzebowania na kompetencje/kwalifikacje