Menedżerskie studia podyplomowe MBA

11 stycznia 2018
Businessman hand putting money coin stack growing business.
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa rozpoczyna rekrutację na menedżerskie studia podyplomowe MBA.

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom aktualnej wiedzy oraz zdobycie umiejętności niezbędnych do prowadzenia biznesu w dynamicznie zmieniających się warunkach. Studia menedżerskie są również okazją do doskonalenia kwalifikacji kierowniczych dla średniej i wyższej kadry zarządzającej.

Studia organizowane są we współpracy z Towarzystwem Naukowej Organizacji i Kierownictwa (TNOiK) oraz Wyższą Szkołą Finansów i Zarządzania w Białymstoku (WSFiZ w Białymstoku).

Współpraca z TNOiK, jedną z pierwszych na świecie organizacji skupiających menedżerów gwarantuje, że przygotowany program kształcenia uwzględnia najnowsze trendy panujące w zarządzaniu biznesem. Współpraca z Wyższą Szkołą Finansów i Zarządzania w Białymstoku daje możliwość korzystania z doświadczeń tej uczelni przy realizacji studiów MBA oraz wymiany doświadczeń w trakcie wyjazdów studyjnych do partnerów zagranicznych współpracujących od wielu lat z WSFiZ w Białymstoku.

Dzięki naszym partnerom, słuchacze Podyplomowych Studiów Menedżerskich Master of Business Administration otrzymują niepowtarzalną okazję do poznania najnowszych trendów zarządzania nie tylko w wymiarze krajowym, ale także międzynarodowym.

Studia są intensywnym kursem adresowanym do menedżerów, właścicieli firm i przedsiębiorców, którzy dostrzegają potrzebę ciągłego doskonalenia oraz porównania posiadanego doświadczenia z najnowszymi trendami panującymi w zarządzaniu biznesem. Studia menedżerskie pozwalają uporządkować i ukierunkować wiedzę z zarządzania. Nabyta wiedza i zdobyte umiejętności umożliwią absolwentom swobodne i efektywne zarządzanie biznesem w dynamicznie zmieniających się warunkach.

Studia realizowane są w formie bloków tematycznych. Zajęcia prowadzą praktycy biznesu i uznani eksperci, którzy współpracują z najlepszymi ośrodkami akademickimi w Polsce i za granicą. W trakcie zajęć odbywa się wymiana wiedzy i doświadczenia między uczestnikami studiów.

Studia trwają 3 semestry. Obejmują 320 godzin dydaktycznych, z których połowa ma charakter zajęć praktycznych. Odbywają się w trakcie zjazdów sobotnio-niedzielnych – po 7 zjazdów w I i II semestrze oraz 6 zjazdów w III semestrze.

Formy i metody zajęć dydaktycznych

  • wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej
  • ćwiczenia warsztatowe
  • analiza przypadku (case study)
  • gra decyzyjna
  • symulacja biznesowa
  • dyskusja
  • wyjazd studyjny

Szczegółowych informacji udzielają:

  • Opiekun studiów, dr Tomasz Nawrocki: tel. 512 284 293
  • Dziekanat: tel. 25 633 30 32 wew. 50

Zobacz także: