„Miś” otwiera swoje podwoje

1 kwietnia 2016
2016_03_31_mis_przedszkole1
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Dzienny Punkt Opieki nad Dziećmi „Miś” dla dzieci studentów Collegium Mazovia rozpoczął swoją działalność.  Już teraz możecie powierzyć  nam swoje pociechy w trakcie zajęć dydaktycznych, czy podczas wykonywania pracy zawodowej.
Zapraszamy dzieci w wieku od 1 do 3 lat, a w wyjątkowych przypadkach dzieci do 4 roku życia. Opieka w naszym punkcie sprawowana jest od godz. 7:00 do 20:00 w warunkach domowych. Czas sprawowania opieki przez dziennego opiekuna jest elastyczny i dopasowany do czasu trwania zajęć dydaktycznych lub pracy rodziców.

„Miś” zapewnia dziecku fachową opiekę pielęgnacyjną i edukacyjną uwzględniając przy tym wiek, indywidualne potrzeby oraz rozwój psychomotoryczny dziecka. Dziecko pozostawione pod opieką posiadającego odpowiednie kwalifikacje dziennego opiekuna, uczy się i rozwija.

Szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Opieki nad Dziećmi „Miś” określa Regulamin.

Osoby zainteresowane umieszczeniem dziecka w Punkcie opieki  „Miś” prosimy o kontakt osobisty z Działem Spraw Studenckich lub Działem Administracji (pokój A1-023). Możliwy jest także kontakt pod numerem tel. 512 326 558 lub adresem e-mail: moleszkiewicz@mazovia.edu.pl
Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa pozyskała dofinansowanie z resortowego programu MALUCH 2016 realizowanego przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.
Zobacz także:
Regulamin organizacyjny Punktu Opieki nad Dziećmi „Miś”
Formularz zgłoszeniowy

Galeria: