Nagroda dla dr n. med. Anny Piątek

17 listopada 2015
2015_11_16_stater
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Podczas Wielkiej Gali najlepsze placówki, firmy i specjaliści z branży medycznej odebrali statuetki SUPERMEDICUS. Wśród nich znalazła się dr n. med. Anna Piątek, adiunkt Wydziału Nauk o Zdrowiu naszej uczelni.

SUPERMEDICUS to specjalna Wiktoria – Znak Jakości Przedsiębiorców dla firm, instytucji i osób z branży medycznej przyznawany przez Warszawską Izbę Przedsiębiorców. Celem tego konkursu jest promocja osób oraz podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które znacząco wpływają na poziom oferowanych usług, ich dostępność i jakość, a także bezpieczeństwo pacjentów. Prawo do nominowania firm do konkursu posiada organizator oraz środowisko lekarskie wraz z jego samorządem.
Wśród osób nominowanych znalazła się dr n. med. Anna Piątek pracownik Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej. W nominacji, którą w imieniu samorządu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych złożyła dr n med. Grażyna Rogala – Pawelczyk, czytamy: „Pani Anna Piątek jest pielęgniarką, doktorem nauk medycznych, specjalistą medycyny społecznej. Przez ponad 30 lat pracowała na stanowisku pracownika naukowo-dydaktycznego na Uniwersytecie Medycznym, Wydział Nauk o Zdrowiu w Lublinie. (…) Posiada ponad 30-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć wykładowych i warsztatowych z wykorzystaniem różnorodnych aktywizujących metod nauczania  i kształcenia. Jest autorką i współautorką programów specjalizacji i kursów kwalifikacyjnych, specjalistycznych szkoleń i konferencji dla pielęgniarek i położnych. Przez 2 kadencje (8 lat) pełniła funkcję Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych. (…) jest autorką ponad 140 prac naukowych i publicystycznych w dziedzinie zarządzania w pielęgniarstwie”.
W skład Kapituły Konkursu wchodzą znani ludzie ze środowiska medycznego oraz nauki, kultury i mediów. Dzięki temu nagroda SUPERMEDICUS gwarantuje prestiż oraz daje gwarancje bezstronności i rzetelności.
Kapituła oceniając nominowane osoby i instytucje bierze pod uwagę m.in. przebieg dotychczasowej pracy zawodowej, przynależność do organizacji medycznych, towarzystw, stowarzyszeń, organizacji pracodawców oraz klubów biznesu, otrzymane certyfikaty, znaki jakości. Ważne są także uprawnienia i akredytacje, rekomendacje, i opinie, podziękowania, nagrody, i wyróżnienia, uczestnictwo w podnoszeniu edukacji, działania na rzecz rozwoju placówki medycznej, w której obecnie pracuje. Informacje statystyczne i ekonomiczne świadczące o pozycji placówki na rynku lokalnym i krajowym, innowacyjność.
Serdecznie gratulujemy Pani Doktor nominacji i otrzymanego wyróżnienia!
Dossier  – dr n. med. Anna Piątek

Źródło: www.supermedicus.pl

Zdjęcia: Żelazna Studio dzięki uprzejmości Kapituły Supermedicus