Nowy kierunek studiów – rekrutacja

1 kwietnia 2016
2016_04_01_ratownictwo_starter_rekrutacja1
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Informujemy, że decyzją z dnia 21 marca 2016 roku Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał Wydziałowi Nauk o Zdrowiu Collegium Mazovia uprawnienia do prowadzenia nowego kierunku studiów pierwszego stopnia. Rozpoczynamy rekrutację na kierunek ratownictwo medyczne o profilu praktycznym.

Ratownictwo medyczne to system powołany w celu ratowania zdrowia i życia człowieka. Jest dziedziną wciąż rozwijającą się i dającą wiele możliwości. Jednostki systemu ratownictwa posiadają niedobór ratowników medycznych z wyższym wykształceniem.

Od ratownika medycznego oczekuje się wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych w różnych sytuacjach, na miejscu zdarzenia, podczas transportu i w oddziałach szpitalnych. Przed ratownikami medycznymi ustawodawca otworzył możliwość samodzielnego wykonywania wielu medycznych czynności ratunkowych, w tym podawania kilkudziesięciu leków.

Profil studiów ma charakter praktyczny, co zapewni przyszłemu ratownikowi medycznemu samodzielność myślenia i profesjonalizm w podejściu do powierzonych zadań.

Zajęcia praktyczne będą odbywały się w specjalistycznych pracowniach kształtowania umiejętności zawodowych, wyposażonych w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną do ćwiczeń i symulacji działań medycznych w Collegium Mazovia. Treningi symulacyjne będą prowadzone zgodnie z procedurami zaawansowanych czynności ratowniczych, w połączeniu z ewakuacją i transportem pacjenta m.in. w bazie treningowo-dydaktycznej SP ZOZ „RM MEDITRANS” w Siedlcach oraz Państwowej Straży Pożarnej. Program kształcenia przewiduje ćwiczenia kliniczne w bezpośrednim kontakcie studenta z pacjentem w oparciu o bazę Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Sp. z o.o. w Siedlcach. W ramach studiów realizowane będą także obozy szkoleniowo – sprawnościowe: latem z ratownictwa wodnego, zimą z ratownictwa górskiego oraz praktyki zawodowe.

Zapraszamy na studia w Collegium Mazovia, które są szansą na dobrą pracę i rozwój osobisty w przyszłości. Rekrutacja trwa od 4 do 8 kwietnia 2016 roku. Zapisy prowadzone są w Punkcie Rekrutacji Collegium Mazovia przy ul. Sokołowskiej 161 (pokój nr A1-031).
Zobacz jak zostać studentem  i pobierz podanie o przyjęcie na studia.

Szczegółowe informacje udzielane są pod nr tel. 25 633 30 32 wew. 88 lub adresem e-mail: info@mazovia.edu.pl