Nowy wzór dyplomów ukończenia studiów w Collegium Mazovia!

2 października 2020
2020_12_07_nowy_wzor_Dyplomu_slajder
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Nowy rok akademicki rozpoczynamy wprowadzeniem indywidualnego, zadedykowanego tylko i wyłącznie Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej, wzoru dyplomu ukończenia studiów wyższych!

Na posiedzeniu w dniu 16 września 2020 r.  Senat Collegium Mazovia zatwierdził nowy wzór dyplomów ukończenia studiów wyższych oraz świadectwa ukończenia studiów podyplomowych. Nowy wzór dyplomów obowiązuje od 1 października 2020 r.

Zmiana wzoru dyplomu wynika ze zmian w prawie. Nowy dyplom nie tylko zyskał unikatową szatę graficzną, ale przede wszystkim cały szereg zabezpieczeń przed fałszerstwem. Dyplom jest dokumentem publicznym i zanim powstał przeszedł całą skomplikowaną procedurę zaczynając od projektu, poprzez akceptację Zespołu do spraw opracowania wzoru dyplomów w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, zatwierdzenie na Senacie Collegium Mazovia, aż po wydruk numerowanych blankietów w certyfikowanej drukarni.

Stworzyliśmy go z myślą znajdującą odzwierciedlenie w misji Uczelni: „Wiodącym zadaniem Uczelni jest kreowanie elit społecznych, zdolnych do kształcenia ustawicznego, przedsiębiorczych, mobilnych i przejawiających troskę o dobro i interesy kraju, upowszechniających w swoim środowisku wiedzę i postawy obywatelskie.”

Zapraszamy do zapoznania się ze wzorami dyplomów na BIP Collegium Mazovia.