Spotkanie zawodowe pielęgniarek w Collegium Mazovia

27 lutego 2017
2017_02_25_starter1
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

22 lutego 2017 r. w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej odbyło się spotkanie profilaktyczno – integracyjne pod hasłem „Pielęgniarstwo wobec chorób społecznych i cywilizacyjnych”.

Organizatorami przedsięwzięcia było: Koło Naukowe Studentów Pielęgniarstwa oraz Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Regionu Siedleckiego. Opiekę merytoryczną i organizacyjną nad uroczystością sprawowały: dr n. hum. Anna Jeznach – opiekun koła naukowego, mgr Hanna Sposób – przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Małgorzata Mielczarek – przewodnicząca Koła Naukowego Studentów Pielęgniarstwa.

Głównymi gośćmi spotkania były pielęgniarki niepracujące już zawodowo. Zaproszenie otrzymały również Naczelne Pielęgniarki z okolicznych szpitali w naszym regionie. W spotkaniu wzięła udział Pani dr Bożena Piechowicz rektor Uczelni, prof. dr hab. Mieczysław Szostek, dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz dr n. med. Ewa Czeczelewska, prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu.

Spotkanie podzielone zostało na dwie sesje panelowe. Podczas pierwszej wykład pt.: ,,Profilaktyczne aspekty cukrzycy” poprowadziła mgr Alicja Szewczyk Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego.  Po wykładzie swoje produkty zaprezentowały dwie firmy, które są wiodącymi producentami glukometrów. Ascensia Diabetes Care oraz Diagnosis S.A.

Drugą sesję artystyczno- integracyjną rozpoczął występ uczniów szkół podstawowych i licealnych regionu i miasta Siedlce. W dalszej części nasi goście uczestniczyli w masażu relaksacyjnym kręgosłupa szyjnego, pokazie profesjonalnego makijażu oraz poradach kosmetycznych i prezentacji kosmetyków firmy Mary Kay.

Nie zabrakło wrażeń, porad i wzruszeń, które jeszcze bardziej zintegrowało środowisko pielęgniarskie.

Fotorelacja: