Pielęgniarstwo zachowawcze – szkolenie specjalizacyjne dla pielęgniarek

30 czerwca 2015
2015-06-29-starter
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa uzyskała kolejne uprawnienia do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa.

Kierownictwo Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych zatwierdziło do realizacji program szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego. Zajęcia rozpoczną się 1 sierpnia br. w Siedlcach i 16 sierpnia  w Otwocku na mocy przepisów dotychczas obowiązujących.

Celem kształcenia jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry pielęgniarek do sprawowania roli lidera zespołów, inicjowania i wdrażania zmian ukierunkowanych na poprawę jakości świadczonych usług oraz podejmowania działań zmierzających do rozwoju zawodowego poprzez uzyskanie przez pielęgniarkę specjalistycznych kwalifikacji w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego.
Przypomnijmy, że Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa z powodzeniem prowadzi już specjalizacje w dziedzinie pielęgniarstwa: geriatrycznego, rodzinnego, chirurgicznego, anestezjologii i intensywnej opieki, neonatologicznego dla ponad 100 pielęgniarek. Kształcenie teoretyczne realizujemy w oparciu o własną bazę dydaktyczną, a kształcenie praktyczne  odbywa się w oparciu o porozumienia z jednostkami medycznymi w Siedlcach i regionie.

Uczelnia, poza prowadzeniem specjalizacji  w swojej siedzibie w Siedlcach przy ul. Sokołowskiej 161, realizuje kształcenie podyplomowe dla pielęgniarek i położnych także w  Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Nauk Społecznych przy ul. Armii Krajowej 13 w Otwocku.

Zapraszamy do zapoznania się z obowiązującymi zasadami kształcenia zamiejscowego.