Informacje ogólne

Oś priorytetowa: V Wsparcie dla obszaru zdrowia

Działanie: 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych

Okres realizacji projektu: 01.04.2016 – 31.01.2018

Cel projektu: Uzyskanie kwalifikacji przez 3750 (3702 kobiet i 48 mężczyzn) pielęgniarek i położnych z zakresu dziedzin będących najczęstszą przyczyną dezaktywizacji zawodowej na terenie województwa podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego, dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego w terminie do 31.03.2018 r.

Grupa docelowa: 3750 (3702 kobiet i 48 mężczyzn) pielęgniarek i położnych, wśród których 1500 osób (40%) stanowią osoby współpracujące (niezależnie od rodzaju i formy zatrudnienia) z placówką świadczącą podstawową opiekę zdrowotną, które z własnej inicjatywy wyrażają chęć udziału w projekcie oraz zamieszkują/pracują na trenie województwa: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego, dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego lub mazowieckiego.

Uczestnicy projektu: 3750 osób

Kwota dofinansowania: 9.344.693,16 zł

Zobacz także informację w Biuletynie Informacji Publicznej

Informacje o wstrzymaniu naboru uczestników:

– kurs specjalistyczny Wywiad i badania fizykalne w woj. lubelskim – BRAK MIEJSC

– kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego w woj. kujawsko – pomorski – BRAK MIEJSC

– kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego w woj. mazowieckim – BRAK MIEJSC

– kurs specjalistyczny Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów w woj. dolnośląskim – BRAK MIEJSC

Zarejestruj się poprzez wypełnienie  FORMULARZA ON-LINE

 

2016_06_12_naglowek_kolor