Podpisaliśmy kolejną umowę z zagraniczną uczelnią w ramach Programu ERASMUS+

4 kwietnia 2018
Businessman hand putting money coin stack growing business.
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

W marcu br. władze Uczelni podpisały umowę na wymianę międzynarodową tym razem z University of Jaen w Hiszpanii w ramach programu Erasmus+.

Porozumienie to pozwoli studentom kierunków pielęgniarstwo, fizjoterapia oraz finanse i rachunkowość wyjechać na studia bądź praktykę do tego kraju.

Nie tylko studenci maja możliwość rozwoju swoich kompetencji za granicą. Taką szansę mają również nauczyciele akademiccy oraz pracownicy administracyjni Collegium Mazovia, którzy mogą wyjechać do Uczelni partnerskiej w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych bądź odbycia szkolenia.

Więcej informacji o programie oraz wykaz wszystkich Uczelni partnerskich w zakładce Erasmus+.

Zachęcamy do wzięcia udziału w programie!

Osoby zainteresowane wyjazdem proszone są o kontakt z Koordynatorem Erasmus+ Collegium Mazovia:

Karolina Urban
kurban@mazovia.edu.pl
tel. 25 633 30 32 wew. 11
pokój A1-015 (Biuro Rektora)

Dowiedz się więcej na www.mazovia.edu.pl/studenci/erasmus/