Podpisaliśmy kolejne porozumienie o współpracy z ZUS

10 listopada 2017
Businessman hand putting money coin stack growing business.
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa rozszerzyła współpracę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Siedlcach.

9 listopada 2017 roku Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa podpisała kolejne porozumienie z Oddziałem ZUS w Siedlcach. Jednym z celów współpracy jest  wspólna realizacja projektu: pt. „Ubezpieczenia społeczne – edukacja z ZUS”.

Na mocy niniejszego porozumienia Collegium Mazovia zobowiązała się w szczególności do:

  1. udziału we wspólnych projektach naukowych, badawczych, rozwojowych, w tym wspólnej organizacji konferencji naukowych poświęconych tematyce ubezpieczeń społecznych;
  2. udzielania porad i konsultacji naukowych;
  3. umożliwienia ZUS tworzenia stoisk informacyjnych w zakresie dotyczącym funkcjonowania Platformy Usług Elektronicznych ZUS;
  4. promowania Projektu w mediach akademickich, zaangażowania studentów do tworzenia materiałów informacyjnych i promocyjnych, przeznaczonych do emisji i publikacji w mediach akademickich;
  5. umożliwienia współpracy ZUS z mediami akademickimi.

W ramach współpracy Zakład Ubezpieczeń Społecznych zobowiązał się m. in. do:

  1. udziału we wspólnych projektach, naukowych, badawczych, rozwojowych, w tym wspólnej organizacji konferencji naukowych poświęconych tematyce ubezpieczeń społecznych;
  2. umożliwienia studentom Collegium Mazovia odbywania staży, praktyk zawodowych, wyjazdów studyjnych w ZUS;
  3. prowadzenia konsultacji dla studentów oraz pracowników Collegium Mazovia w zakresie ubezpieczeń społecznych, podczas organizowanych przez Collegium Mazovia inicjatyw;
  4. udziału w wydarzeniach Collegium Mazovia, takich jak: Dni Otwarte, konferencje naukowe, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości promowania Platformy Usług Elektronicznych podczas tych wydarzeń;

Osobami odpowiedzialnymi za koordynację współpracy i realizację postanowień zawartych w porozumieniu są: Dziekan Wydziału Nauk Stosowanych i Kierownik Działu Dydaktyki Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej oraz Naczelnik Wydziału Organizacji i Analiz ZUS w Siedlcach.

W imieniu instytucji swoje podpisy złożyli dr Bożena Piechowicz – rektor Collegium Mazovia oraz Marek Paczuski – dyrektor Oddziału ZUS w Siedlcach.

Galeria: