Podpisaliśmy kolejne porozumienie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

9 listopada 2022
ZUS starter 2022
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

7 listopada 2022 r. Akademia Nauk Stosowanych Mazovia podpisała kolejne porozumienie z Oddziałem ZUS w Siedlcach. 

Na mocy niniejszego porozumienia Akademia zobowiązała się w szczególności do:

  1. udziału we wspólnych projektach naukowych, badawczych, rozwojowych, w tym wspólnej organizacji konferencji naukowych poświęconych tematyce ubezpieczeń społecznych;
  2. udzielania porad i konsultacji naukowych;
  3. umożliwienia ZUS tworzenia stoisk informacyjnych w zakresie dotyczącym funkcjonowania Platformy Usług Elektronicznych ZUS;
  4. promowania Projektu w mediach akademickich, zaangażowania studentów do tworzenia materiałów informacyjnych i promocyjnych, przeznaczonych do emisji i publikacji w mediach akademickich;
  5. umożliwienia współpracy ZUS z mediami akademickimi.

W ramach współpracy Zakład Ubezpieczeń Społecznych zobowiązał się m. in. do:

  1. udziału we wspólnych projektach, naukowych, badawczych, rozwojowych, w tym wspólnej organizacji konferencji naukowych poświęconych tematyce ubezpieczeń społecznych;
  2. umożliwienia studentom Akademii Nauk Stosowanych Mazovia odbywania staży, praktyk zawodowych, wyjazdów studyjnych w ZUS;
  3. prowadzenia konsultacji dla studentów oraz pracowników Akademii w zakresie ubezpieczeń społecznych, podczas organizowanych przez Akademię inicjatyw;
  4. udziału w wydarzeniach Akademii, takich jak: Dni Otwarte, konferencje naukowe, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości promowania Platformy Usług Elektronicznych podczas tych wydarzeń;

Osobami odpowiedzialnymi za koordynację współpracy i realizację postanowień zawartych w porozumieniu są: Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Kierownik Działu Dydaktyki Akademii Nauk Stosowanych Mazovia oraz Naczelnik Wydziału Organizacji i Analiz ZUS w Siedlcach.

W imieniu instytucji swoje podpisy złożyli dr Bożena Piechowicz – rektor Akademii oraz Marek Paczuski – dyrektor Oddziału ZUS w Siedlcach.