Podpisaliśmy kolejne umowy z zagranicznymi uczelniami w ramach Programu ERASMUS+

26 lutego 2020
Businessman hand putting money coin stack growing business.
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

W styczniu 2020 roku władze Uczelni podpisały dwie umowy na wymianę międzynarodową w ramach programu Erasmus+.  

Jednym z naszych nowych partnerów jest TK University of Applied Sciences z Talina (Estonia) w ramach wymiany z tą Uczelnią studenci oraz wykładowcy będą mogli wyjeżdżać na kierunki budownictwo oraz biznes i administracja.

Druga uczelnia to Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi z miasta Bilecik w Turcji. Do tego Partnera będą mogli wyjechać studenci kierunku pielęgniarstwo i budownictwo.

Nie tylko studenci mają możliwość rozwoju swoich kompetencji za granicą. Taką szansę mają również nauczyciele akademiccy oraz pracownicy administracyjni Collegium Mazovia, mogą wyjechać do Uczelni partnerskiej w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych bądź odbycia szkolenia.

Więcej informacji o programie oraz wykaz wszystkich Uczelni partnerskich można znaleźć w zakładce Erasmus+.

Zachęcamy do wzięcia udziału w programie!

Osoby zainteresowane wyjazdem proszone są o kontakt z Koordynatorem Erasmus+ Collegium Mazovia:
Anna Jońska
ajonska@mazovia.edu.pl
tel. 25 633 30 32 wew. 11
pokój A1-015 (Biuro Rektora)