Porozumienie z Państwową Uczelnią Zawodową w Ciechanowie

21 czerwca 2022
2022_06_20_podpisane_porozumienie
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

10 czerwca 2022 r. Pani dr Bożena Piechowicz – Rektor Collegium Mazovia odwiedziła Państwową Uczelnię Zawodową w Ciechanowie.

Celem wizyty było podpisanie porozumienia o współpracy. W spotkaniu ze strony PUZ uczestniczyli Rektor dr inż. Grzegorz Koc oraz Kanclerz mgr inż. Piotr Wójcik.

Podpisane porozumienie zakłada m. in. współpracę nad ciągłym podnoszeniem poziomu kształcenia studentów oraz stałym doskonaleniem procesu dydaktycznego.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie, obecnie Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie została utworzona na mocy rozporządzenia Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej pod przewodnictwem Premiera Jerzego Buzka 24 lipca 2001 r. Na początku utworzono dwa instytuty: Instytut Ochrony Zdrowia w Ciechanowie i Instytut Filologiczno – Historyczny w Mławie. Entuzjazm i zapał pracowników, a także przychylność władz samorządowych Ciechanowa i Mławy, sympatia społeczności lokalnych oraz godna postawa studentów przyczyniły się do sukcesów Uczelni w kolejnych latach jej istnienia. Państwowa Uczelnia Zawodowa jest Uczelnią odznaczającą się kreatywnością i otwartością, co zbiega się z priorytetami nakreślonymi przez europejski obszar szkolnictwa wyższego i nauki.

Obie strony podkreślały korzyści dla uczelni, a także miast Siedlec i Ciechanowa, które przyniesie podpisane porozumienie.