PREZENTACJA WYNIKÓW BADAŃ KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW PIELĘGNIARSTWA NA KONFERENCJI W PŁOCKU

27 kwietnia 2018
Businessman hand putting money coin stack growing business.
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

12.04.2018 roku odbyła się VIII Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa, zorganizowana przez Państwową Szkołę Wyższą Zawodową w Płocku. Temat przewodni konferencji to „Studenci i ich aktywność w badaniach  naukowych”. Na wstępie odbyło się uroczyste przywitanie gości przez władze uczelni.

Młodzi naukowcy zgłosili aż 48 referatów. W konferencji czynny udział wzięli także przedstawiciele naszego Koła, którzy wspólnie ze studenckim Kołem  Naukowym Promocji Zdrowia z PWSZ w Płocku, zaprezentowali wyniki swoich badań. Celem badań było określenie kondycji psychicznej oraz występowania objawów depresji wśród młodych ludzi. Powstał artykuł, który został opublikowany w materiałach pokonferencyjnych. Studenci obradowali w czterech sekcjach tematycznych: „gospodarka”, „pielęgniarstwo – bezpieczny pacjent”, „zdrowie i uroda” oraz „edukacja i nowe technologie”.

Zaprezentowano również sześć posterów naukowych. Rektor PWSZ w Płocku prof. nadzw. dr hab. Maciej Słodki w tegorocznej edycji ogłosił konkurs na najlepsze referaty studenckie wygłoszone podczas Konferencji. Nagrody zostały przyznane w pięciu kategoriach, a autorzy najlepszych referatów otrzymali dyplomy, upominki i nagrody finansowe.

Konferencji towarzyszyły dodatkowe przedsięwzięcia typu: diagnostyka kosmetyczna, pomiar ciśnienia tętniczego krwi i tkanki tłuszczowej, nauka badania piersi na fantomie, projektowanie trójwymiarowe w programie BLENDER, punkty informacji dotyczącej bezpieczeństwa komputerowego, rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym, ofertami pracy z Miejskiego Urzędu Pracy, ofertą certyfikatów językowych i nowościami książkowymi.

Konferencję zakończono uroczystym wręczeniem certyfikatów.

Opracowała: Alicja Karasińska
studentka pielęgniarstwa, studia magisterskie
CM Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach

Galeria: