Program „Aktywny samorząd” sposobem na czesne

30 marca 2016
2016_03_30_aktywny_samorzadok
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Ruszył pilotażowy program „Aktywny samorząd”, który zakłada m.in. możliwość otrzymania pomocy przez osoby z niepełnosprawnościami w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Realizatorem programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach, a środki na ten cel pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Programem objęte są osoby ze znacznym, umiarkowanym bądź lekkim stopniem niepełnosprawności zamieszkujące na terenie Powiatu Siedleckiego.
Dla naszych studentów atrakcyjną propozycją w programie jest „Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym”.  Program obejmuje dofinansowanie lub refundację kosztów uzyskania wykształcenia, w tym:

  • opłata za naukę (czesne),
  • dodatek na pokrycie kosztów kształcenia, który nie podlega rozliczeniu.

W programie dostępne są także inne atrakcyjne formy wsparcia. Termin składania wniosków upływa 24 kwietnia 2016 roku. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach, przy ul. J. Piłsudskiego 40, pod nr tel. 25 644 81 72 wew. 224 lub adresem e-mail: pcpr@pcprsiedlce.pl
Informacje dostępne są także na stronach internetowych www.pcprsiedlce.pl oraz www.pfron.org.pl
Zachęcamy naszych studentów do korzystania z pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.
Zobacz także:
Materiały informacyjne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach