Harmonogramy praktyk

Semestr zimowy i letni  2018/2019

Harmonogramy praktyk obowiązkowych  w roku akad.  2018/19 realizowanych w ramach projektu ” Program rozwojowy Collegium Mazovia w zakresie kształcenia studentów na kierunku pielęgniarstwo”

Harmonogram praktyk obowiązkowych – semestr 2 zimowy 2018/2019
Harmonogram praktyk obowiązkowych – semestr 3 zimowy 2018/2019
Harmonogram praktyk obowiązkowych – semestr 5 zimowy 2018/2019

Harmonogram praktyk obowiązkowych – semestr 2 letni 2018/2019

Harmonogram praktyk obowiązkowych – semestr 3 letni 2018/2019

Harmonogram praktyk obowiązkowych – semestr 4 letni 2018/2019

Harmonogram praktyk obowiązkowych – semestr 6 letni 2018/2019

 

Harmonogramy przyznanych stypendiów motywacyjnych  w semestrze letnim 2018/19 realizowanych w ramach projektu ” Program rozwojowy Collegium Mzovia w zakresie kształcenia studentów na kierunku pielęgniarstwo”

Harmonogram stypendium motywacyjne – semestr 3 zimowy 2018/2019
Harmonogram stypendium motywacyjne – semestr 5 zimowy 2018/2019

Semestr letni 2017/2018

Harmonogramy praktyk obowiązkowych  w semestrze letnim 2017/18 realizowanych w ramach projektu ” Program rozwojowy Collegium Mazaovia w zakresie kształcenia studentów na kierunku pielęgniarstwo”

Harmonogram praktyk obowiązkowych – semestr 6 letni 2017/2018
Harmonogram praktyk obowiązkowych – semestr 4 letni 2017/2018
Harmonogram praktyk obowiązkowych – semestr 2 letni 2017/2018

Harmonogramy przyznanych stypendiów motywacyjnych  w semestrze letnim 2017/18 realizowanych w ramach projektu ” Program rozwojowy Collegium Mzaovia w zakresie kształcenia studentów na kierunku pielęgniarstwo”

Harmonogram stypendium motywacyjne – semestr 4 letni 2017/2018
Harmonogram stypendium motywacyjne – semestr 6 letni 2017/2018