Promujemy zdrowie psychiczne wśród nastolatków

9 marca 2018
Businessman hand putting money coin stack growing business.
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

W dniu 28 lutego 2018 r., w Zespole Szkół Publicznych w Mrozach, przeprowadziliśmy prelekcję na temat autoagresji wśród młodzieży.

Podczas spotkania studenci oraz pracownicy Koła Naukowego Studentów Pielęgniarstwa omówili skalę zjawiska, przyczyny i motywy oraz formy samookaleczania się. Głównym celem zajęć było wskazanie metod radzenia sobie z negatywnymi emocjami oraz sposobów pomocy osobom z autoagresją. Prelekcja wzbudziła duże zainteresowanie wśród uczniów. Na zakończenie przeprowadzono podsumowujący quiz i rozdano najbardziej aktywnym uczniom nagrody od naszej Uczelni. Mamy nadzieję, że takimi inicjatywami przyczyniamy się do wzmocnienia działań wychowawczych szkoły.

mgr Aneta Dmowska-Pycka

Galeria: