Przeciwdziałanie nierównościom w zdrowiu

16 listopada 2015
2015_11_16_starter_zdrowie1
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Studenci kierunków pielęgniarstwo i zdrowie publiczne wzięli udział w szkoleniu pt. Wprowadzenie do zdrowia populacji – przeciwdziałanie nierównościom w zdrowiu na poziomie regionalnym. Organizatorem szkolenia był Państwowy Instytut Higieny (PZH).

„Zjawisko nierówności w zdrowiu jest bardzo poważnym problemem ludności Polski. Z tego powodu od 2014 roku realizowany jest Projekt Predefiniowany  pn. Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu”, współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, realizowanego w ramach Programu PL 13 „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu” – czytamy w liście prof. dr hab. n. med. Mirosława Wysockiego, Konsultanta Krajowego w dziedzinie zdrowia publicznego do uczestników.
Ważnym elementem tego projektu są szkolenia. W jednym z nich mieli okazję uczestniczyć studenci Wydziału Nauk o Zdrowiu studiujący na kierunkach pielęgniarstwo, fizjoterapia oraz zdrowie publiczne. Wśród prelegentów nie zabrakło pracowników naukowo – dydaktycznych Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej. W ramach szkolenia swoje dwa odczyty wygłosił dr Paweł Goryński. Poruszył w nich następujące tematy: „Stan zdrowia ludności Polski na tle międzynarodowym” oraz „Nierówności w zdrowiu w Polsce z uwzględnieniem sytuacji w województwie  mazowieckim”.
Po przerwie zgodnie z programem spotkania swoje odczyty zaprezentowały mgr Maria Piotrowicz, dr Katarzyna Lewtak oraz dr Ewa Urban.
Więcej bezpłatnych szkoleń w ramach realizowanego projektu można znaleźć na stronie internetowej organizatora.