PRZESTRZEŃ WSPÓŁPRACY – PRZESTRZEŃ ROZWOJU

16 września 2020
2020_09_14_stater_przestrzen_rozowju_CM
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Zapraszamy do udziału w niezwykle ciekawym przedsięwzięciu – projekcie, który wzbogaci kompetencje jego uczestników (mieszkańców województwa mazowieckiego)o umiejętności niezbędne lub pożądane na rynku pracy, odpowiadające potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Mamy zaszczyt i przyjemność przedstawić Państwu możliwość zostania beneficjentem projektu „Przestrzeń współpracy – przestrzeń rozwoju” skierowanym do trzech grup uczestników:

Aby skorzystać z tej możliwości, trzeba przystąpić do projektu. Pierwszym krokiem jest zarejestrowanie się w systemie e.mazovia.

Realizacja zadań jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy i potrzeby Uczestników Projektu (UP) oraz przekłada się bezpośrednio na osiągnięcie celów i wskaźników projektu. Podczas realizacji nie będą powielane żadne stereotypy, ani nie będą prowadzone żadne formy dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, wyznanie, stan zdrowia, niepełnosprawność, światopogląd, przynależność kulturową/etniczną, status społeczny, ekonomiczny itp.

Zajęcia będą realizowane w pomieszczeniach posiadających odpowiednie zaplecze i dostępnych dla Osób Niepełnosprawnych.

Kadra merytoryczna odpowiadająca za realizację zadań posiada wykształcenie wyższe lub certyfikaty/zaświadczenia oraz doświadczenie (minimalne doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie nie może być krótsze niż 2 lata), umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia.

Zalety:

  • zajęcia w małych (dziesięcioosobowych) grupach
  • harmonogram zajęć i warsztatów dostosowany do potrzeb i preferencji uczestników
  • ciekawe tematy i doświadczeni wykładowcy- praktycy
  • bezpłatne certyfikowane szkolenia VCC
  • serwis kawowy
  • materiały szkoleniowe
  • Projekt dofinansowany w 100% ze środków Funduszy Europejskich (z programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój).

Liczba miejsc jest ograniczona, obowiązuje zgłoszenie online.

Zapraszamy na citispace.mazovia.edu.pl