Razem w walce z Alzheimerem

7 września 2015
Alzheimer Deklarazja z Gasgow
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa wraz z Siedleckim Stowarzyszeniem Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera będzie zbierać podpisy pod Deklaracją Glasgow.

Deklaracja Glasgow to inicjatywa zapoczątkowana przez Alzheimer Europe i przyjęta przez 26 krajów członkowskich organizacji. Dokument ten wzywa do stworzenia Europejskiej Strategii w sprawie demencji oraz takich narodowych strategii/planów w każdym kraju w Europie. Sygnatariusze wzywają także światowych przywódców do uznania demencji za priorytet zdrowia publicznego oraz do opracowania globalnego planu działań w zakresie demencji. Deklaracja zakłada, że każda osoba żyjąca z demencją ma:

  • prawo do jak najszybszej diagnozy;
  • prawdo do dostępu do wysokiej jakości wsparcia po diagnozie;
  • prawdo do podmiotowej, skoordynowanej i jak najlepszej opieki przez cały okres choroby;
  • prawo do równego dostępu do leczenia i zabiegów terapeutycznych;
  • prawo do takiego traktowania samego, jak inne osoby będące członkami społeczności.

Nasza Uczelnia współpracuje z Siedleckim Stowarzyszeniem Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera, którego głównym celem jest niesienie pomocy osobom nią dotkniętych, a także  zaburzeniami pokrewnymi oraz ich rodzinom i opiekunom. Popierając powyższą idee Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa dołączy do społeczności działających na rzecz osób z demencją, podpisując poparcie dla Deklaracji Glasgow.

Ponadto Collegium Mazovia organizuje wraz ze studentami kierunku zdrowie publiczne akcję zbierania podpisów poparcia dla Deklaracji Glasgow wśród studentów i ich najbliższych oraz pracowników uczelni. Szczegółowych informacji udziela: Mariusz Zamyłko kom: 512 326 258, e-mail: mzamylko@mazovia.edu.pl.

Przypomnijmy, że w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej w ramach Wydziału Nauk o Zdrowiu prowadzone są studia na kierunkach fizjoterapia, pielęgniarstwo i zdrowie publiczne I i II stopnia. To kierunki, po których absolwenci włączą się w realizację postanowień zapisanych w Deklaracji.

Deklaracja z Glasgow